MUA MẪU BẢN DI CHÚC CHUẨN QUY ĐỊNH Ở ĐÂU?


Trung tâm di chúc Việt Nam là đơn vị tư vấn, cung cấp các quy định pháp luật về di chúc, thừa kế, là nơi cung cấp mẫu bản di chúc chuẩn quy định pháp luật. Khách hàng có nhu cầu thực hiện lập bản di chúc, mẫu bản di chúc chuẩn liên hệ Luật sư hỗ trợ tư vấn, soạn thảo qua số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo)

Có những loại mẫu bản di chúc nào?

Căn cứ Điều 627 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hình thức di chúc:

“Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng”.

Như vậy, có hai loại di chúc là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng, tương ứng sẽ có những bản di chúc sau:

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Trường hợp này, người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật Dân sự 2015. Nội dung của di chúc văn bản không có người làm chứng bao gồm các thông tin chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung quy định trên, di chúc có thể có các nội dung khác. Lưu ý, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Di chúc văn bản có người làm chứng có thể được đánh máy hoặc nhờ người khác viết mà không phải viết tay nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Khi lập, phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Ngoài ra, không phải ai cũng có thể làm chứng cho việc lập di chúc. Pháp luật quy định những người không được làm chứng bao gồm:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Người lập di chúc có thể thực hiện công chứng di chúc tại cơ quan có thẩm quyền công chứng hoặc yêu cầu công chứng viên tới chỗ mình để lập di chúc. Cơ quan có thẩm quyền chứng thực di chúc là UBND cấp xã. Người thực hiện chứng thực là Chủ tịch/Phó Chủ tịch UBND và có đóng dấu của UBND.

Lưu ý: Những người sau đây không được phép thực hiện thủ tục công chứng/chứng thực di chúc:

 • Người thừa kế được xác định theo nội dung của di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật.
 • Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản có liên quan tới nội dung của bản di chúc thực hiện việc công chứng/chứng thực.

Di chúc miệng.

Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ.

Mua mẫu bản di chúc chuẩn quy định ở đâu
Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn chi tiết về mẫu bản di chúc chuẩn.

Mua mẫu bản di chúc ở đâu?

Hiện nay, Trung tâm di chúc Việt Nam với Luật sư với chuyên môn của mình, có thể thực hiện các công việc về di chúc, thừa kế sau: 

 • Luật sư tư vấn các quy định về di chúc, thừa kế tài sản.
 • Luật sư tư vấn, hướng dẫn về hình thức, nội dung của di chúc.
 • Luật sư hướng dẫn thu thập hồ sơ thực hiện lập di chúc.
 • Luật sư cung cấp mẫu di chúc theo nhu cầu của khách hàng. 
 • Luật sư soạn thảo di chúc theo yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng.

Chúng tôi có cung cấp mẫu đơn viết di chúc, mẫu viết di chúc thừa kế đất, mẫu bản di chúc thừa kế đất đai chuẩn quy định pháp luật. Tham khảo bài viết MẪU DI CHÚC CHUẨN MỚI NHẤT. để thêm nhiều mẫu di chúc và cách lập bản di chúc.

Quý bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp Trung tâm di chúc để được tư vấn phương án lập di chúc và cung cấp mẫu di chúc qua số điện thoại Hotline 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ hoặc đặt hàng theo link sau: https://shp.ee/odblpdr

Tham khảo bản di chúc mẫu sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt các tài sản nêu trên đây sau khi tôi qua đời. Do tuổi đã cao nên tôi nhờ người đánh máy lại toàn bộ nội dung Di chúc này. Để đảm bảo tính khách quan, hợp pháp trong việc lập bản Di chúc này, tôi đã tự lựa chọn và mời đến 02 người làm chứng là:

 1. Ông/bà…………………………………
  CCCD số …………………………do ………………………………………………………….cấp ngày……/……/……;
 2. Ông/bà…………………………………
  CCCD số …………………………do ………………………………………………………….cấp ngày……/……/……;

…………………………………… và ……………………………………là những người được quyền làm chứng hợp pháp cho tôi vì không thuộc những người thừa kế theo Di chúc này hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc và không phải là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Nội dung di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Sau khi nhờ người đánh máy, hai người làm chứng đã đọc lại toàn bộ bản Di chúc này cho tôi nghe, tôi công nhận nội dung Di chúc hoàn toàn đúng, đầy đủ, chính xác với ý nguyện của tôi. Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

Người làm chứng Người lập di chúc

Trường hợp bạn cần tư vấn liên quan đến lập di chúc có người làm chứng. Hãy liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn.

Quy trình đăng ký nhận mẫu bản di chúc chuẩn.

Để được tư vấn lập bản di chúc thừa kế tài sản theo mẫu. Khách hàng thực hiện theo các bước sau tại Trung tâm di chúc:

 • Bước 1: Liên hệ để được tư vấn phương án lập di chúc qua số: 0963.673.969 (Zalo) Luật sư sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí nội dung ban đầu.
 • Bước 2: Đăng ký, lựa chọn dịch vụ nhận mẫu bản di chúc; tư vấn, lập di chúc, hình thức di chúc theo khả năng và nhu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Xác nhận tạm ứng phí. Cung cấp thông tin, tài liệu để Luật sư triển khai công việc;
 • Bước 4: Tiếp nhận, rà soát lại nội dung dự thảo của di chúc;
 • Bước 5: Khách hàng tiến hành nhận mẫu bản di chúc đúng quy định.

Mẫu bản di chúc chuẩn bao nhiêu tiền?

Tùy thuộc vào hình thức lập và nhu cầu của người lập di chúc mà mức phí thực hiện có thể khác nhau.  xin đưa ra bảng phí đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

 • Người lập di chúc tự thực hiện, không có công chứng/chứng thực: Không mất phí;
 • Phí Luật sư tư vấn lập di chúc, hỗ trợ soạn thảo di chúc hợp pháp: Từ 500.000 đồng;
 • Phí công chứng di chúc tại văn phòng công chứng: Từ 500.000 đồng;
 • Phí chứng thực di chúc theo quy định tại Thông tư 257/2016/TT-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng: 50.000 đồng;

Đối với các trường hợp có nhu cầu Luật sư/công chứng viên hỗ trợ tư vấn di chúc, lập di chúc tận nơi/lập di chúc tại nhà thì mức phí có thể thay đổi dựa trên sự thỏa thuận của các bên. Liên hệ tư vấn, báo phí lập di chúc chuẩn quy định pháp luật: 0963.673.969 (Zalo)

Các điều kiện để bản di chúc hợp pháp

Điều kiện chung

Khoản 1 Điều 630 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về di chúc hợp pháp như sau:

Di chúc chỉ được coi là hợp pháp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Về ý chí của người lập di chúc

a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

Theo đó, người lập di chúc phải có trí tuệ bình thường, tỉnh táo. Có khả năng suy nghĩ sáng suốt trong quá trình lập di chúc. Đảm bảo người lập di chúc không bị lừa dối, đe doạ, hoặc cưỡng ép trong quá trình lập di chúc.

Về nội dung của di chúc:

b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Nội dung của quy định này nhằm đảm bảo rằng di chúc không chứa những điều vi phạm pháp luật hoặc không đi ngược với đạo đức và giá trị xã hội.

Về hình thức của di chúc:

Hình thức của di chúc cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Điều này áp dụng cho các yêu cầu về hình thức, quy định về việc lập, ký tên và chứng thực di chúc. Việc tuân thủ các quy định này đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của di chúc.

Điều kiện riêng đối với một số trường hợp đặc biệt.

Di chúc đối với người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi:

Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Điều này nhằm đảm bảo rằng có người chịu trách nhiệm cũng như bảo vệ quyền lợi người lập di chúc. Đảm bảo người lập di chúc không bị áp đặt hay bị lạm dụng trong việc lập di chúc.

Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ.

Trong trường hợp này, di chúc phải được người làm chứng lập thành văn bản. Ngoài ra có công chứng hoặc chứng thực. Việc này đảm bảo rằng di chúc của những người này được ghi lại một cách chính xác và tin cậy. Đồng thời xác thực tính pháp lý của di chúc.

Những quy định này nhằm bảo vệ quyền lợi và ý nguyện của người lập di chúc. Đồng thời đảm bảo tính công bằng và tuân thủ pháp luật trong quá trình thừa kế. Bằng cách đáp ứng những điều kiện trên, di chúc sẽ được coi là hợp pháp. Từ đó phát sinh hiệu lực để thực hiện ý nguyện của người lập di chúc.

Luật sư soạn thảo di chúc theo yêu cầu

Liên hệ Luật sư soạn thảo di chúc theo yêu cầu

Khách hàng cần hỗ trợ soạn thảo di chúc hoặc những vấn đề liên quan có thể liên hệ Luật sư thực hiện theo quy trình như sau:

 • Bước 1: Liên hệ để được tư vấn phương án lập di chúc qua số: 0963.673.969 (Zalo). Luật sư hỗ trợ miễn phí;
 • Bước 2: Trung tâm tiếp nhận thông tin vụ việc, yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ, quy định pháp luật, lên phương án giải quyết;
 • Bước 4: Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo về nội dung và hình thức của di chúc theo đúng quy định pháp luật.

Dịch vụ soạn thảo di chúc theo yêu cầu

Để đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soạn thảo di chúc theo yêu cầu trên phạm vi toàn quốc như sau:

 • Cung cấp Mẫu di chúc đánh máy, Mẫu di chúc viết tay đúng chuẩn quy định của pháp luật;
 • Soạn thảo di chúc theo yêu cầu cho nhiều trường hợp như: Di chúc để lại nhà đất cho con cái; Di chúc đất chưa có sổ đỏ; Di chúc tiền tiết kiệm trong ngân hàng,…;
 • Hỗ trợ Lập di chúc với các hình thức linh động, đảm bảo an toàn pháp lý như: Di chúc miệng đối với trường hợp hạn chế về sức khỏe; Di chúc có người làm chứng; Di chúc có công chứng, chứng thực;
 • Hỗ trợ lập di chúc trực tiếp tại nhà trên phạm vi Toàn quốc.

Quý khách hàng có nhu cầu soạn thảo di chúc theo yêu cầu vui lòng liên hệ số 0963.673.969 (Zalo) để được Luật sư chuyên về thừa kế, di chúc tư vấn và hỗ trợ.

03 lý do cần Luật sư hỗ trợ soạn thảo di chúc.

Luật sư soạn thảo di chúc nắm rõ quy định của pháp luật.

Pháp luật về thừa kế, di chúc là hệ thống những quy định đồ sộ. Các quy định liên quan đến nhiều nội dung khác nhau mà người dân không thể nắm được hết. Nội dung thừa kế nói chung sẽ chứa đựng nhiều vấn đề lớn, nhỏ như: di chúc, hàng thừa kế, quyền sở hữu tài sản của người để lại di chúc, thời điểm di chúc có hiệu lực, quy định về chia thừa kế theo di chúc, quy định về chia thừa kế theo pháp luật,…

Với nhiều nội dung như vậy, người dân thường không có điều kiện tiếp xúc, nắm rõ những quy định để giải quyết các vướng mắc về thừa kế trong cuộc sống hằng ngày. Dưới sự tham vấn của Luật sư, người dân sẽ biết và hiểu rõ quy định pháp luật về vấn đề mình đang gặp phải.

Ngoài ra, trong một số trường hợp, vấn đề về thừa kế, di chúc mà người dân gặp phải không đơn thuần chỉ trong phạm vi thừa kế mà cần vận dụng quy định trong các lĩnh vực khác để giải quyết. Bao gồm các lĩnh vực như: Doanh nghiệp, đất đai, nhà ở, pháp luật về hộ tịch,… Với kiến thức sâu rộng của Luật sư thừa kế, di chúc khách hàng hoàn toàn yên tâm mọi vướng mắc pháp lý của mình sẽ được giải đáp.

Luật sư thừa kế, di chúc đưa ra lời khuyên, phương án giải quyết cho khách hàng.

Khi đã giúp khách hàng hiểu được các quy định pháp luật, bản chất sự việc dưới góc độ pháp lý. Luật sư sẽ đưa ra lời khuyên, tham vấn để khách hàng lựa chọn được phương án giải quyết vụ việc phù hợp; đạt được hiệu quả cao, giảm thiểu rủi ro và các trách nhiệm pháp lý nếu có phát sinh sau này. Từ đó, quyền lợi của khách hàng được đảm bảo một cách tối đa nhất.

Giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc.

Khi lựa chọn Luật sư soạn thảo di chúc, khách hàng không cần mất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc để tìm hiểu về các quy định pháp luật hay thực hiện thủ tục pháp lý liên quan. Việc định hướng chính xác những việc cần làm, những hồ sơ cần chuẩn bị sẽ giúp khách hàng tối ưu được thời gian, công sức, tiền bạc phải bỏ ra. 

Ngoài ra, khách hàng được hỗ trợ giải quyết tranh chấp khi có phát sinh. Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến di chúc, thừa kế, khách hàng có thể liên hệ với Trung tâm di chúc để được hỗ trợ tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Phí Luật sư soạn thảo di chúc theo yêu cầu.

 • Phí Luật sư tư vấn sơ bộ pháp luật về di chúc: Miễn phí – Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo).
 • Phí mua Mẫu di chúc điền tay mới nhất có kèm theo tài liệu hướng dẫn của Luật sư: 200.000 đồng/01 bộ.
 • Phí hỗ trợ lập di chúc tại nhà: Từ 2.000.000 đồng/01 bộ di chúc.
 • Biểu phí tư vấn, soạn thảo di chúc trọn gói: Từ 1.000.000 đồng/Di chúc.
 • Phí thu thập hồ sơ còn thiếu, hỗ trợ đính chính giấy tờ bị sai sót: Từ 1.000.000 đồng/01 giấy tờ.
 • Dịch vụ lưu trữ di chúc: 500.000 đồng/05 năm;
 • Phí công bố di chúc: Từ 3.000.000 đồng/Vụ việc;
 • Phí thẩm định di chúc: Từ 1.500.000 đồng/01 Di chúc;

Biểu phí nêu trên được điều chỉnh cho phù hợp với từng vụ việc, yêu cầu của khách hàng. Và đã bao gồm phí Luật sư tư vấn pháp luật khi người dân sử dụng dịch vụ di chúc. Mọi nhu cầu tư vấn về mức giá, phí Luật sư lập di chúc được tiếp nhận 24/7 qua Hotline: 0963.673.969 (Zalo)

Cách liên hệ Luật sư soạn thảo di chúc.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Hùng Bách về “Mua mẫu bản di chúc chuẩn quy định ở đâu”, quý Khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ thủ tục soạn thảo di chúc hoặc thừa kế có thể liên hệ Luật Hùng Bách theo các cách sau:

Dịch vụ khác về di chúc tại Trung tâm di chúc Việt Nam

Dịch vụ lập di chúc thừa kế.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ lập tất cả các loại hình di chúc được pháp luật công nhận: Di chúc viết tay, di chúc có người làm chứng, di chúc có công chứng/chứng thực,… Trong đó, Luật sư sẽ hỗ trợ thực hiện các công việc như:

 • Tư vấn quy định pháp luật để khách hàng lựa chọn phương án lập di chúc phù hợp;
 • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ để lập di chúc đúng quy định pháp luật;
 • Soạn thảo bản di chúc theo nguyện vọng khách hàng và quy định pháp luật;
 • Hỗ trợ thủ tục lập di chúc tại nhà/địa điểm khác theo yêu cầu.

Dịch vụ lưu trữ, công bố di chúc.

Sau khi lập di chúc, khách hàng có thể chuyển một hoặc nhiều bản di chúc để chúng tôi lưu trữ. Điều này giúp hạn chế khả năng thất lạc, hư hỏng hoặc không thể sử dụng khi cần khai nhận di sản thừa kế. Khách hàng cũng có thể sử dụng dịch vụ công bố di chúc, trong đó Luật sư sẽ hỗ trợ:

 • Công bố cho các đồng thừa kế biết về nội dung bản di chúc đã lập;
 • Giải thích nội dung di chúc theo quy định pháp luật;
 • Giải đáp các vướng mắc của những người thừa kế về nội dung di chúc;
 • Hướng dẫn người được để lại di chúc các công việc phải thực hiện để nhận di sản.

Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế.

Tùy thuộc vào mức độ tranh chấp giữa các bên, Luật sư có thể tham gia giải quyết các công việc:

 • Tư vấn quy định pháp luật về thừa kế;
 • Nghiên cứu hồ sơ tranh chấp, đánh giá các điểm có lợi, bất lợi của khách hàng;
 • Soạn thảo đơn, các văn bản cần thiết trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia đàm phán, hòa giải với các bên liên quan;
 • Tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án;
 • Hỗ trợ các thủ tục kháng cáo phúc thẩm vụ án thừa kế, đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;
 • Hỗ trợ thủ tục thi hành bản án thừa kế đã có hiệu lực pháp luật.
 • Và các công việc khác phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp thừa kế giữa các bên.

Ngoài ra, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cung cấp các dịch vụ khác có liên quan như:

 • Dịch vụ Luật sư, Công chứng,
 • Thừa phát lại, lập vi bằng,
 • Giám định chữ ký…

Trân trọng!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *