NGƯỜI ĐƯỢC NHẬN THỪA KẾ THEO DI CHÚC CHẾT THÌ XỬ LÝ THẾ NÀO?


Di chúc là vấn đề pháp lý rộng và ngày càng phổ biến hiện nay với ý nghĩa định đoạt tài sản của người lập sau khi chết. Việc xác định ai có quyền hưởng tài sản thể hiện sự kế thừa. Tuy nhiên, không ít trường hợp những người được thừa kế tài sản lại mất trước người để lại tài sản. Trong trường hợp này, pháp luật quy định thế nào? Để tháo gỡ thắc mắc trên, bài viết sau đây của Trung tâm di chúc Việt Nam sẽ hướng dẫn cho bạn đọc về nội dung “Người được nhận thừa kế theo di chúc chết thì xử lý như thế nào?”. Bạn đọc cần tư vấn chi tiết có thể liên hệ trực tiếp qua số 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Người được nhận thừa kế theo di chúc gồm những ai?

Di chúc là ý nguyện của người để lại di sản về việc phân chia tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của họ sau khi họ qua đời. Theo đó, người lập di chúc sẽ chỉ định người được thừa hưởng tài sản sau khi họ chết. Người thừa kế theo di chúc là những người sẽ được nhận di sản do người chết để lại theo sự định đoạt trong di chúc. Xuất phát từ việc di chúc thể hiện mong muốn của người để lại di sản. Do vậy, người để lại di sản có thể quyết định việc để lại tài sản của mình cho bất kỳ ai mà họ muốn.

Tại các quy định về thừa kế theo pháp luật BLDS 2015. Đối tượng được hưởng thừa kế là các cá nhân thuộc hàng thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản. Tuy nhiên, đối với trường hợp lập di chúc, pháp luật không chỉ rõ người thừa kế theo di chúc gồm những ai, không đặt ra giới hạn về việc người để lại di sản chỉ được phân chia tài sản cho những người nằm trong hàng thừa kế của họ.

Điều 609 BLDS 2015 quy định “… Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc”.

Như vậy, theo quy định của pháp luật thì những người được nhận thừa kế theo di chúc bao gồm:

 • Người trong hàng thừa kế, ngoài hàng thừa kế;
 • Cơ quan, tổ chức hoặc Nhà nước.
Người được nhận thừa kế theo di chúc chết thì xử lý thế nào?
Quý khách hàng cần tư vấn pháp luật về thừa kế theo di chúc liên hệ Hotline: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn hỗ trợ.

Điều kiện để được nhận thừa kế theo di chúc.

Những người được chỉ định trong di chúc sẽ được nhận di sản sau khi người để lại di sản chết và bản di chúc đó có hiệu lực pháp luật. Tuy nhiên, pháp luật cũng đặt ra các điều kiện để người được chỉ định trong di chúc sẽ được nhận thừa kế. Cụ thể như sau:

 • Đối với người thừa kế là cá nhân. Phải còn sống vào thời điểm mở thừa kế. Hoặc người lập di sản lập di chúc để lại di sản cho thai nhi được sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế. Nhưng phải là đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.
 • Đối với người thừa kế không phải là cá nhân thì phải tồn tại vào thời điểm mở thừa kế. 

Khách hàng có nhu cầu tư vấn về lập di chúc được tiếp nhận 24/7 qua Hotline: 0963.673.969(Zalo).

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Xuất phát từ các quy định của pháp luật, tôn trọng ý chí, nguyện vọng của người để lại di sản. Trong nhiều trường hợp người để lại di sản lập di chúc định đoạt toàn bộ tài sản của họ sẽ chuyển giao cho một người khác mà không phải là bố, mẹ, vợ, con của họ. Việc này có thể gây ảnh hưởng rất lớn đến những người thuộc hàng thừa kế của người để lại di sản mà đáng lẽ ra họ sẽ được hưởng thừa kế nếu di sản được chia theo pháp luật. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền thừa kế của bố, mẹ, vợ và các con của người để lại di sản. Pháp luật cũng đặt ra những quy định để hạn chế quyền tự định đoạt của người lập di chúc.

Cụ thể, khoản 1 Điều 644 BLDS 2015 quy định như sau:

Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Theo đó, mặc dù bị người để lại di sản truất quyền thừa kế. Nhưng những chủ thể nêu trên vẫn sẽ được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất di sản thừa kế nếu di sản đó được chia theo pháp luật. 

Người được nhận thừa kế chết trước khi lập di chúc xử lý thế nào?

Xuất phát từ bản chất của việc lập di chúc là ý chí định đoạt tài sản của người mất cho người còn sống. Đồng thời theo phân tích nội dung trên, điều kiện để nhận thừa kế tài sản theo di chúc là người thừa kế phải còn sống vào thời điểm mở thừa. Do đó, nếu trước khi lập di chúc, mà người dự định có tên trong những người thừa kế mất thì người lập di chúc phải thay đổi nội dung phân chia di sản trong trường hợp trên trong di chúc hoặc định đoạt tài sản theo một cách thức khác như sau:

 • Định đoạt phần tài sản cho người khác bao gồm những người trong hàng thừa kế hoặc con, cháu của người đã mất…;
 • Trường hợp những người được thừa kế đều đã chết trước khi người có tài sản lập di chúc. Người có tài sản có thể lựa chọn việc thực hiện các giao dịch mua bán, chuyển nhượng tài sản. Hoặc lập di chúc để lại tài sản cho Nhà nước.

Người được nhận thừa kế chết trước người lập di chúc xử lý thế nào?

Hiệu lực của di chúc khi người được nhận thừa kế chết trước người lập di sản?

BLDS 2015 quy định người thừa kế theo di chúc là cá nhân phải còn sống tại thời điểm mở thừa kế, theo quy định trên, người được chỉ định trong di chúc sẽ không thể được hưởng di sản nếu như họ chết trước thời điểm người để lại di chúc chết. Ngoài ra, theo BLDS 2015 cong quy định sau:

Điều 643. Hiệu lực của di chúc

2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

Như vậy, việc người được nhận thừa kế chết trước người lập di chúc là một trong những căn cứ dẫn đến di chúc không có hiệu lực. Nếu có nhiều người thừa kế nhưng chỉ có một hoặc một số người chết trước người lập di chúc. Di chúc chỉ vô hiệu đối với phần liên quan đến những người này. Trường hợp tất cả những người được chỉ định trong di chúc đều chết trước người lập di chúc. Di chúc mà người có tài sản để lại sẽ vô hiệu toàn bộ. 

Giải quyết khi người được nhận thừa kế theo di chúc chết trước người lập di chúc.

Khoản 1, Điều 650 BLDS 2015 quy định như sau:

Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

a) Không có di chúc;

b) Di chúc không hợp pháp;

c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

Như vậy, trong trường hợp này di sản do người chết để lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật. Cụ thể:

Trường hợp có nhiều người thừa kế nhưng có người chết trước thời điểm mở thừa kế.

 • Phần di chúc liên quan đến những người thừa kế vẫn còn sống tại thời điểm mở thừa kế vẫn có hiệu lực pháp luật. Họ vẫn sẽ được nhận phần di sản đã được định đoạt trong di chúc.
 • Phần di chúc liên quan đến người thừa kế đã chết trước khi người lập di chúc chết sẽ không có hiệu lực. Việc chia thừa kế đối với phần di sản này sẽ được giải quyết theo pháp luật.

Đối với trường hợp phân chia theo pháp luật mà người nhận thừa kế theo di chúc đã chết là con đẻ của người lập di chúc. Thì người đó vẫn thuộc diện được nhận thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản. Theo quy định tại Điều 652 BLDS 2015. Thế hệ sau của người mất sẽ được hưởng thừa kế thế vị phần di sản của họ được hưởng.

Ví dụ: Ông A có khối tài sản riêng là 500.000.000 đồng, ông có hai người con là C và D. C có con là E và F. Tháng 04/2024 Ông A lập di chúc để lại tài sản cho C và D mỗi người một nửa. Đến tháng 05/2024 ông A và C mất cùng thời điểm. Ông A không có khoản nghĩa vụ tài sản và các khoản chi phí liên quan đến thừa kế phải thanh toán. Ông không có người hưởng di sản không phụ thuôc vào di chúc. Trường hợp này D được hưởng 250.000.000 đồng, E và F thế vị hưởng thừa kế phần di sản của C mỗi người 125.000.000 đồng.

Trường hợp những người được nhận thừa kế theo di chúc đều chết trước khi người lập di chúc chết.

Đối với trường hợp này, toàn bộ bản di chúc đã lập sẽ không có giá trị pháp lý. Theo đó, trường hợp này sẽ được xem như là trường hợp không có di chúc. Toàn bộ di sản thừa kế đã được định đoạt trong di chúc không hợp pháp kia sẽ được chia thừa kế theo pháp luật, việc chia thừa kế sẽ được thực hiện theo quy định về người thừa kế được chia di sản; điều kiện và trình tự thừa kế mà chúng tôi đã phân tích trên đây.

Người được nhận thừa kế theo di chúc chết trước khi khai nhận di sản.

Tình huống

Ông Nguyễn Minh H đặt câu hỏi đến Trung tâm Di chúc Việt Nam câu hỏi như sau. Ông bà ngoại tôi có 01 thửa đất thổ cư, diện tích khoảng 250m2. Ông ngoại tôi mất năm 2009; bà ngoại tôi mất năm 2015. Ông bà tôi có 02 người con, bác trai cả và mẹ của chúng tôi. Vào năm 2008, ông bà tôi ra xã lập di chúc chung để chia đất cho con. Theo đó chia cho bác tôi 150m2, còn mẹ tôi được 100m2. Sau khi ông bà mất, cả bác và mẹ của tôi chưa họp để phân chia thừa kế. Tháng 9/2018, bác tôi không may gặp tai nạn qua đời; mẹ tôi cũng đã mất vào tháng 12/2023. 

Vậy tôi muốn hỏi di chúc ông bà tôi đã lập còn có hiệu lực không? Chúng tôi là cháu có được nhận thừa kế thay bố mẹ không? Nếu chia thì sẽ chia cụ thể như nào? Rất mong được giải đáp?

Trung tâm tư vấn

Trước hết, Trung tâm Di chúc Việt Nam rất cảm ơn anh H đã đặt câu hỏi. Với thắc mắc của anh H, chúng tôi sẽ giải đáp như sau:

Pháp luật quy định thời điểm mở thừa kế là thời điểm mà người có tài sản chết. Đây cũng là thời điểm mà di chúc có hiệu lực. Theo như anh H trình bày thì ông bà ngoại của anh đã lập di chúc chung. Do đó thời điểm năm 2015 khi bà nội của anh H chết là thời điểm di chúc chung mà ông bà đã lập sẽ có hiệu lực. Như vậy, thời điểm này, quyền thừa kế theo di chúc đã phát sinh. Theo đó, bác và mẹ của bạn đã có thể thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo sự định đoạt trong di chúc. Từ đó, chuyển quyền sở hữu tài sản ông bà nội sang cho mình.

Nếu bác cả và mẹ của bạn chưa tiến hành khai nhận di sản thừa kế mà cả hai người đều đã chết, phần di sản mà mỗi người sẽ được nhận theo di chúc sẽ được chuyển thành di sản thừa kế riêng của mỗi người. Theo đó, sẽ được chia cho những thừa thuộc hàng thừa kế thứ nhất theo pháp luật của bác cả và mẹ bạn. 

Nếu Quý khách cần tư vấn chuyên sâu các vấn đề liên quan đến chia thừa kế theo di chúc. Liên hệ Luật sư theo số: 0963.673.969 (Zalo) để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Cách phân chia tài sản của người được nhận thừa kế theo di chúc chết.

Tùy từng trường hợp cụ thể, khi phân chia tài sản của người được nhận thừa kế theo di chúc chết sẽ được phân chia khác nhau. Trung tâm di chúc cung cấp dịch vụ tư vấn về thừa kế theo di chúc. Quý khách hàng tham khảo quy trình, cách phân chia tài sản của người được nhận thừa kế theo di chúc chết tại Trung tâm di chúc như sau:

 • Bước 1: Liên hệ Luật sư để được tư vấn ban đầu về vụ việc qua số 0963.673.969 (Zalo);
 • Bước 2: Xác nhận phương án tư vấn, thanh toán để được thực hiện dịch vụ;
 • Bước 3: Luật sư của Trung tâm liên hệ trực tiếp tư vấn, hoặc phát hành thư tư vấn về nội dung cách phân chia.
 • Bước 4: Bàn giao kết quả.

Quý khách cần tư vấn chuyên sâu các vấn đề liên quan đến chia thừa kế theo di chúc. Liên hệ Luật sư theo số: 0963.673.969 (Zalo) để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Dịch vụ Luật sư khai nhận di sản thừa kế.

Trung tâm di chúc Việt Nam là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý trong lĩnh vực thừa kế. Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, tận tâm. Chúng tôi tự tin hỗ trợ khách hàng giải quyết các công việc liên quan đến di chúc bao gồm:

 • Tư vấn pháp luật miễn phí các quy định liên quan đến pháp luật về thừa kế;
 • Tư vấn, hướng dẫn xác định di sản thừa kế; những người được hưởng thừa kế;
 • Soạn thảo hồ sơ khai nhận di sản đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai do thừa kế tại Cơ quan có thẩm quyền;
 • Cử Luật sư, Chuyên viên pháp lý tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến di sản thừa kế;
 • Thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế có yếu tố nước ngoài;
 • Soạn thảo văn bản hỏa thuận phân chia di sản của anh em trong gia đình.

Quý khách cần tư vấn chuyên sâu các vấn đề liên quan đến chia thừa kế theo di chúc. Liên hệ Luật sư theo số: 0963.673.969 (Zalo) để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ Trung tâm Di chúc Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch vụ của Trung tâm hoặc cần Hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ qua một trong các phương thức sau:

Trân trọng!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *