MẪU DI CHÚC CHUẨN MỚI NHẤT


Hiện nay, Trung tâm di chúc nhận được nhiều thắc mắc của khách hàng về vấn đề mẫu di chúc. Di chúc như thế nào để chuẩn quy định? Mẫu di chúc chuẩn theo quy định của pháp luật? Nội dung của di chúc như thế nào để bảo đảm tính hợp pháp? Mẫu di chúc đối với các hình thức di chúc? Để giải đáp thắc mắc này, khách hàng có thể tham khảo bài viết dưới đây của Trung tâm di chúc Việt Nam. Khách hàng có thắc mắc cần tư vấn, liên hệ theo Hotline 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ. 

Di chúc là gì?

Điều 624 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Di chúc thể hiện ý chí của người lập về việc định đoạt tài sản của mình khi mất đi. Lập di chúc sẽ là cách thức đơn giản để thực hiện ý chí của người để lại di sản. Như vậy, khi còn sống, cá nhân có quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Mẫu di chúc chuẩn mới nhất
Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn chi tiết về mẫu di chúc.

Có những hình thức di chúc nào theo quy định pháp luật?

Theo quy định, việc lập di chúc được thực hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Bao gồm các hình thức sau: Di chúc bằng miệng và di chúc bằng văn bản. 

Di chúc miệng.

Loại di chúc này chỉ được công nhận trong trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản.Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ và chứng thực trong vòng 5 ngày.

Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Di chúc bằng văn bản

Di chúc bằng văn bản có công chứng.

Di chúc có công chứng là di chúc được thể hiện dưới dạng bằng văn bản. Văn bản này được chứng nhận tính xác thực, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội. Di chúc này được chứng thực bởi công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng về nội dung và hình thức của di chúc. 

Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Di chúc có chứng thực là di chúc được thể hiện dưới dạng bằng văn bản. Văn bản này được chứng thực bởi Ủy ban nhân dân xã có thẩm quyền về các vấn đề liên quan đến nội dung, tính xác thực, hợp pháp, hình thức của di chúc. 

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

Người lập di chúc có thể tự lập và ký vào bản di chúc nếu trong tình trạng minh mẫn sáng suốt và không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép. Nội dung của di chúc không được vi phạm điều cấm, trái đạo đức xã hội và lưu ý:

 • Không được đánh máy mà phải tự viết, tự ký;
 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu;
 • Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang đều phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc;
 • Nếu bị tẩy, xóa, sửa chữa thì người lập di chúc phải ký vào bên cạnh chỗ tẩy, xóa, sửa chữa.

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Bộ luật Dân sự năm 2015 cho phép người lập di chúc nếu không tự mình viết bản di chúc có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc. Tuy nhiên, trường hợp này phải có ít nhất hai người làm chứng. Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Như vậy, việc lập di chúc có thể được thực hiện dưới hình thức bằng văn bản hoặc bằng miệng. Đối với cách lập di chúc bằng văn bản thì có thể lựa chọn các hình thức: văn bản có công chứng, văn bản có chứng thực, văn bản có người làm chứng.

Các nội dung bắt buộc phải có trong di chúc.

Theo quy định, di chúc bắt buộc phải có các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc.
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc.
 • Họ, tên người, cơ quan tổ chức được hưởng di sản.
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Ngoài các nội dung trên, di chúc có thể có các nội dung khác.

Tuy nhiên, để di chúc được pháp luật công nhận và có hiệu lực. Cần bảo đảm nội dung của di chúc phải hợp pháp, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội.

Trong đó:

Điều cấm của luật là những hành vi mà chủ thể không phép làm hoặc thực hiện. Đạo đức xã hội, là những chuẩn mực, những quy định, những nội dung là chuẩn mực quy tắc ứng xử chung trong đời sống; được tất cả mọi người trong xã hội, được cộng đồng mặc nhiên thừa nhận và tôn trọng.

Một di chúc có nội dung vi phạm điều cấm của luật thì sẽ không hợp pháp; không có hiệu lực trên thực tế. Di chúc vi phạm đạo đức xã hội được xác định là di chúc có nội dung đi ngược lại giá trị đạo đức của cả cộng đồng, xã hội; không có hiệu lực trên thực tế.

Trường hợp bạn cần tư vấn liên quan đến lập di chúc. Hãy liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ soạn thảo di chúc.

Luật sư với chuyên môn của mình, có thể thực hiện các công việc sau:

 • Luật sư tư vấn các quy định về di chúc, thừa kế tài sản.
 • Luật sư tư vấn, hướng dẫn về hình thức, nội dung của di chúc.
 • Luật sư hướng dẫn thu thập hồ sơ thực hiện lập di chúc.
 • Luật sư cung cấp mẫu di chúc theo nhu cầu của khách hàng. 
 • Luật sư soạn thảo di chúc theo yêu cầu, nguyện vọng của khách hàng.

Luật sư với sự am hiểu pháp luật sẽ tư vấn, hỗ trợ khách hàng lập di chúc theo ý chí, nguyện vọng của mình. Luật sư sẽ tư vấn cho khách hàng cụ thể về các trường hợp di chúc không hợp pháp để di chúc được lập có giá trị. Luật sư hoàn toàn có thể hỗ trợ khách hàng lập di chúc, đặc biệt di chúc thừa kế nhà đất, lập di chúc cho con. Khi được Luật sư hỗ trợ, khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian, chi phí, công sức lập di chúc.

Trường hợp bạn cần tư vấn liên quan đến lập di chúc. Hãy liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn.

Một số mẫu di chúc mới nhất.

Mẫu di chúc tài sản cho con.

Di chúc viết tay cần bảo đảm yêu cầu về nội dung và hình thức thì mới đủ điều kiện coi là hợp pháp. Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu di chúc tài sản cho con dưới đây của Trung tâm di chúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để lại các tài sản nêu trên đây cho con tôi khi tôi qua đời.

Nội dung định đoạt di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

 Người lập di chúc

Trường hợp bạn cần tư vấn liên quan đến lập di chúc viết tay. Hãy liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn.

Mẫu di chúc viết tay.

Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu di chúc tài sản cho con dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi tôi chết.

Vì vậy, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt các tài sản nêu trên đây sau khi tôi qua đời.

Nội dung định đoạt di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

 Người lập di chúc

Trường hợp bạn cần hỗ trợ lập di chúc để tài sản cho con. Hãy liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn.

Mẫu di chúc có người làm chứng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt các tài sản nêu trên đây sau khi tôi qua đời. Do tuổi đã cao nên tôi nhờ người đánh máy lại toàn bộ nội dung Di chúc này. Để đảm bảo tính khách quan, hợp pháp trong việc lập bản Di chúc này, tôi đã tự lựa chọn và mời đến 02 người làm chứng là:

 1. Ông/bà…………………………………
  CCCD số …………………………do ………………………………………………………….cấp ngày……/……/……;
 2. Ông/bà…………………………………
  CCCD số …………………………do ………………………………………………………….cấp ngày……/……/……;

…………………………………… và ……………………………………là những người được quyền làm chứng hợp pháp cho tôi vì không thuộc những người thừa kế theo Di chúc này hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc và không phải là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Nội dung di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Sau khi nhờ người đánh máy, hai người làm chứng đã đọc lại toàn bộ bản Di chúc này cho tôi nghe, tôi công nhận nội dung Di chúc hoàn toàn đúng, đầy đủ, chính xác với ý nguyện của tôi. Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

Người làm chứng Người lập di chúc

Trường hợp bạn cần tư vấn liên quan đến lập di chúc có người làm chứng. Hãy liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn.

Mẫu di chúc không có người làm chứng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng đối với các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt các tài sản nêu trên đây sau khi tôi qua đời.

Nội dung định đoạt di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

 Người lập di chúc

Trường hợp bạn cần tư vấn, cung cấp mẫu di chúc không có người làm chứng. Hãy liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ.

Mẫu di chúc dùng vào việc thờ cúng.

Hiện nay, không ít các trường hợp muốn lập di chúc để lại di sản vào việc thờ cúng. Bạn có thể tham khảo mẫu di chúc dùng vào việc thờ cúng dưới đây của Trung tâm di chúc:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm …., tại …………

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………

Tôi tên là:………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số: …………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nay, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau:

Tài sản của tôi gồm: 

1. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sở hữu, sử dụng của tôi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ………. Số phát hành  ……… số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ……… do ……. cấp ngày ………

Thông tin cụ thể như sau:

* Quyền sử dụng đất:

– Diện tích đất: ……. m2 (Bằng chữ: …….. mét vuông)

– Địa chỉ thửa đất: ……………

– Thửa đất:     ………..

– Tờ bản đồ:   ………….

– Mục đích sử dụng:  ………..

– Thời hạn sử dụng: ………….

– Nguồn gốc sử dụng: ……….

* Tài sản gắn liền với đất:

– Loại nhà: ………;

– Diện tích sàn: ……… m2

– Kết cấu nhà : ………….;

– Số tầng : ………….

– Thời hạn xây dựng: …………;

– Năm hoàn thành xây dựng : …………

2. Sổ Tiết kiệm có kỳ hạn số ………số tài khoản ……… kỳ hạn …….. do Ngân hàng…… phát hành ngày ……, ngày đến hạn ……. mang tên …… với số tiền là ……… VNĐ (Bằng chữ: … ..).

Sau khi tôi chết, di sản nêu trên của tôi được để lại cho:

1) Ông/ bà: ………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …… do …… cấp ngày …….

Hộ khẩu thường trú tại: …………

2) Ông/ bà: ………….

Sinh ngày …. tháng …. năm …………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……. do …….. cấp ngày ……..

Hộ khẩu thường trú tại: …………….

Ngoài ông/bà …….tôi không để lại tài sản nêu trên của mình cho bất cứ ai khác.

Ý nguyện của tôi: …………

Tôi dành phần tài sản là toàn bộ thửa đất cùng nhà trên đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác số….. Số vào sổ cấp Giấy chứng nhận… cấp ngày … cho ông/bà… là tài sản dùng vào việc thờ cúng của gia đình (thông tin cụ thể về thửa đất, nhà ở như tôi đã nêu ở trên). Để tài sản này được sử dụng đúng mục đích là nơi thờ cúng của gia đình, tôi giao cho …. là người chịu trách nhiệm quản lý.

Sau khi tôi qua đời, ……… được toàn quyền làm các thủ tục theo quy định của pháp luật để được đứng tên số tài sản nói trên theo bản di chúc này.

Di chúc này được tự tay tôi viết, thể hiện đầy đủ, dứt khoát ý chí của tôi, được lập thành …. (…) bản, mỗi bản gồm … (…) trang…. (…) tờ.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

(Ký ghi rõ họ tên và điểm chỉ)

Trường hợp bạn cần tư vấn cụ thể liên quan đến lập di chúc vào việc thờ cúng. Hãy liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn.

Cách điền thông tin mẫu di chúc chuẩn.

Trong quá trình lập di chúc, cần lưu ý một số thông tin sau đây để đảm bảo tính hợp pháp của di chúc:

 • Thông tin người lập di chúc: Cần điền chính xác các thông tin cơ bản của người lập di chúc. Bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMND, địa chỉ thường trú.
 • Thông tin về tài sản: 
  Đối với tài sản là bất động sản. Cần điền đầy đủ thông tin về số thửa, tờ bản đồ, diện tích, địa chỉ. Nếu trên đất có nhà ở, cần điền đầy đủ thông tin về nhà ở bao gồm: Hiện trạng, kết cấu xây dựng, loại nhà, diện tích xây dựng, số tầng…
  Đối với tài sản là động sản. Cần liệt kê đầy đủ thông tin liên quan đến động sản. Ví dụ: Xe oto thì điền đầy đủ các thông tin có trên Giấy đăng ký xe; tiền tiết kiệm thì điền đầy đủ các thông tin về số tiền, ngân hàng gửi tiền, ngày gửi, kỳ hạn…
 • Thông tin về người hưởng di sản: Cần điền chính xác các thông tin cơ bản của người hưởng di sản. Bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CCCD/CMND, địa chỉ thường trú.
 • Mong muốn, ý nguyện của người lập di chúc: Người lập di chúc cần xác định rõ ý nguyện của mình trong nội dung di chúc. Có thể là: để lại tài sản cho người chỉ định trong di chúc. Hoặc xác định di sản sẽ được dùng vào việc thờ cúng….

Trung tâm di chúc Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu thuê luật sư tư vấn, lập di chúc. Hãy liên hệ Trung tâm di chúc Việt Nam qua các phương thức sau:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch vụ của Trung tâm vui lòng liên hệ:

Trân trọng!

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *