MẪU DI CHÚC KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT


Hiện nay, Trung tâm di chúc nhận được khá nhiều câu hỏi như: Mẫu di chúc không cần công chứng có giá trị không? Trường hợp nào thì lập di chúc không cần công chứng? Lập di chúc không công chứng cần lưu ý những gì?… Bài viết dưới đây, Trung tâm di chúc Việt Nam sẽ giải đáp những thắc mắc trên. Bạn đọc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Di chúc không cần công chứng có giá trị không?

Theo quy định pháp luật về di chúc bằng văn bản, người lập di chúc có thể lập các loại sau:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực.

Như vậy, người lập di chúc không cần công chứng mà có thể lập di chúc theo hình thức bằng văn bản có người làm chứng hoặc không có người làm chứng (trừ trường hợp người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ lập di chúc phải có công chứng hoặc chứng thực). Tuy nhiên, khi lập theo các phương án trên phải đáp ứng các điều kiện để di chúc có giá trị pháp luật. Cụ thể:

 • Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt. Đồng thời, khi lập di chúc không bị lừa dối, đe dọa cưỡng ép;
 • Nội dung di chúc phải đáp ứng điều kiện không vi phạm điều cấm; không trái đạo đức;
 • Trường hợp người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi lập di chúc phải được người giám hộ đồng ý.

Cần tư vấn lập mẫu di chúc không cần công chứng liên hệ Hotline: 0963.673.969 (Zalo).

Các trường hợp lập di chúc không cần công chứng.

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng được quy định cụ thể tại Điều 633 Bộ luật dân sự 2015:

“Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này”.

Ngoài ra, khi lập, di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Tuy nhiên khi lập di chúc không có người làm chứng cũng có những điểm hạn chế nhất định bao gồm:

 • Thời điểm có hiệu lực của di chúc là khi người lập chết nên đối với di chúc viết tay không thể đối chiếu nội dung văn bản là đúng ý người lập;
 • Nội dung di chúc có thể không rõ ràng dễ xảy ra tranh chấp;
 • Di chúc có thể bị thất lạc hoặc không thể tìm thấy vì di chúc do người lập cất giữ.

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Theo quy định tại Điều 634 Bộ luật dân sự năm 2015, khi lập di chúc có người làm chứng thì người lập di chúc thực hiện như sau:

 • Có thể tự mình viết hoặc trong trường hợp họ không tự mình viết bản di chúc được thì có thể tự mình đánh máy. Người lập di chúc cũng thể nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc.
 • Có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Sau đó, những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

Lưu ý: Những người thuộc các trường hợp sau không được làm chứng việc lập di chúc:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
Mẫu di chúc không cần công chứng theo quy định của pháp luật
Quý khách hàng cần tư vấn về việc lập mẫu di chúc không cần công chứng có thể liên hệ Trung tâm di chúc theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn hỗ trợ.

Mẫu di chúc không cần công chứng chuẩn.

Như đã trình bày ở trên, các loại di chúc bằng văn bản không cần công chứng gồm có di chúc có người làm chứng và di chúc không có người làm chứng. Nhìn chung, di chúc không cần công chứng bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Thông tin của người lập di chúc (Họ tên, năm sinh, CCCD/CMND; hộ khẩu thường trú);
 • Liệt kê các tài sản muốn phân chia theo di chúc;
 • Liệt kê những người được hưởng di sản thừa kế và phần tài sản muốn để lại cho từng người;
 • Ghi thông tin của người quản lý di sản sau khi người lập di chúc qua đời. Các thông tin bao gồm: Họ tên, năm sinh, CCCD/CMND; hộ khẩu thường trú);
 • Thể hiện mong muốn những người được nhận tài sản cùng những người khác phải tôn trọng và thực hiện phân chia di sản thừa kế theo ý nguyện của người lập;
 • Khẳng định di chúc được lập theo đúng ý nguyện, tự nguyện lập trong trạng thái minh mẫn, tỉnh táo;
 • Người lập ký và ghi rõ họ tên, hoặc điểm chỉ vào di chúc.

Tham khảo mẫu di chúc không cần công chứng sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi chúng tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt các tài sản nêu trên đây sau khi tôi qua đời.

Do tuổi đã cao nên tôi nhờ người đánh máy lại toàn bộ nội dung Di chúc này.

Để đảm bảo tính khách quan, hợp pháp trong việc lập bản Di chúc, tôi đã tự lựa chọn và mời đến người làm chứng bao gồm:

Người làm chứng 

1.Họ tên: ……………………………………….……………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Họ tên: ……………………………………….……………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà ………….. và ông/bà …………….. là hai người được quyền làm chứng hợp pháp cho tôi vì không thuộc những người thừa kế theo Di chúc này hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc và không phải là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Nội dung định đoạt di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Người làm chứng              Người lập di chúc

Ngoài ra, chúng tôi chuyên cung cấp các mẫu đơn chuẩn quy định, Quý bạn đọc có thể đặt hàng theo link sau: https://shp.ee/odblpdr. Hoặc liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ.

Cách làm mẫu di chúc không cần công chứng.

Tình huống.

Tôi là Nguyễn Mạnh C, tôi có mảnh đất muốn để lại cho các con. Tuy nhiên, do tôi chưa làm thủ tục đăng ký tài sản gắn liền với đất trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên Văn phòng công chứng không công chứng di chúc. Nay tôi vẫn mong muốn lập di chúc thì phải thực hiện như thế nào tại Trung tâm di chúc?

Trung tâm di chúc tư vấn.

Trung tâm di chúc xin cảm ơn câu hỏi của ông C. Trường hợp của ông C tuy không đủ điều kiện để công chứng di chúc, tuy nhiên ông vẫn có thể lập di chúc mà không cần phải công chứng. Cụ thể, ông C có thể lập di chúc bằng văn không có người làm chứng hoặc di chúc có ít nhất hai người làm chứng. Cách làm di chúc theo hai hình thức trên tại Trung tâm di chúc được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Liên hệ để được tư vấn phương án lập di chúc qua số: 0963.673.969 (Zalo) Luật sư hỗ trợ miễn phí;
 • Bước 2: Trung tấm tiếp nhận thông tin vụ việc, yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ, quy định pháp luật, lên phương án giải quyết;
 • Bước 4: Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của khách hàng, đảm bảo về nội dung và hình thức của di chúc đáp ứng quy định pháp luật;
 • Bước 5: Hướng dẫn khách hàng, người làm chứng ký hồ sơ.

Khách hàng đăng ký thủ tục làm di chúc tại Trung tâm Di chúc Việt Nam sẽ được hỗ trợ tư vấn, giải đáp tất cả các vướng mắc liên quan đến pháp luật thừa kế, di chúc. Tư vấn phương án tối ưu nhất để đảm bảo tài sản của mình được định đoạt đúng mục đích, nguyện vọng.

Quý khách hàng cần tư vấn về việc lập mẫu di chúc không cần công chứng có thể liên hệ Trung tâm di chúc theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn hỗ trợ. 

Một số lưu ý khi lập di chúc không cần công chứng.

Để một di chúc có hiệu lực đầu tiên di chúc đó phải hợp pháp. Điều kiện để một di chúc hợp pháp bao gồm:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc;
 • Người lập di chúc không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. Nội dung cơ bản của di chúc bao gồm: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản.
 • Hình thức của di chúc không trái quy định pháp luật.

Ngoài ra, khi lập di chúc, người lập cũng phải lưu ý các nội dung sau:

 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.
 • Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc mỗi trang.
 • Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.
 • Đối với di chúc không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.
 • Đối với di chúc có người làm chứng thì phải có ít nhất hai người làm chứng.

Quý khách hàng cần tư vấn về việc lập mẫu di chúc không cần công chứng có thể liên hệ Trung tâm di chúc theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn hỗ trợ.

Liên hệ tư vấn lập di chúc không cần công chứng.

Hiện nay Trung tâm di chúc đang triển khai dịch vụ tư vấn. Đồng thời, hỗ trợ lập mẫu di chúc không cần công chứng. Quý khách hàng cần hỗ trợ làm di chúc có thể thực hiện theo quy trình như sau:

 • Bước 1: Liên hệ để được tư vấn phương án lập di chúc qua số: 0963.673.969 (Zalo). Luật sư sẽ hỗ trợ tư vấn miễn phí nội dung ban đầu.
 • Bước 2: Đăng ký, lựa chọn dịch vụ soạn thảo, lập di chúc, hình thức di chúc theo khả năng và nhu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Xác nhận tạm ứng phí. Cung cấp thông tin, tài liệu để Luật sư triển khai công việc;
 • Bước 4: Tiếp nhận, rà soát lại nội dung dự thảo của di chúc;
 • Bước 5: Tiến hành ký, lưu trữ di chúc theo yêu cầu.

Trung tâm di chúc là đơn vị có chuyên môn sâu trong lĩnh vực di chúc tại Việt Nam. Trung tâm Di chúc trực thuộc Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách. Đây là tổ chức hành nghề Luật sư uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm chuyên môn, chúng tôi có thể tham gia bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trên nhiều lĩnh vực.

Hiện nay, chúng tôi có hệ thống Văn phòng tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh… Và đội ngũ cán bộ phụ trách khu vực có thể hỗ trợ khách hàng trên cả nước.

Quý khách hàng cần tư vấn về việc lập mẫu di chúc không cần công chứng liên hệ Hotline: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn hỗ trợ.

Luật sư đất đai – thừa kế.

Trung tâm di chúc Việt Nam cung cấp các dịch vụ Tư vấn pháp luật về thừa kế, đất đai. Chúng tôi có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý có chuyên môn sâu và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực thừa kế, đất đai. Do đó, Trung tâm di chúc luôn sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề cho khách hàng.

Ngoài ra, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cung cấp các dịch vụ khác có liên quan như:

 • Dịch vụ Luật sư, Công chứng,
 • Thừa phát lại, lập vi bằng,
 • Giám định chữ ký…

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch vụ của Trung tâm vui lòng liên hệ:

Trân trọng!

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *