CÓ MẤY LOẠI DI CHÚC BẰNG VĂN BẢN


Bạn muốn để lại tài sản đất đai, nhà ở cho con cháu. Tuy nhiên bạn không biết thủ tục làm di chúc thế nào? Bạn đang lo lắng di chúc được lập không đảm bảo giá trị pháp lý? Vậy di chúc bằng văn bản là gì? Di chúc bằng văn bản gồm mấy loại? Là những loại di chúc bằng văn bản nào? Hãy tham khảo bài viết dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp qua số: 0963.673.969 (Zalo) để được Luật sư thuộc Trung tâm di chúc Việt Nam  tư vấn, hỗ trợ.

Di chúc bằng văn bản là gì?

Di chúc bằng văn bản là một tài liệu pháp lý do người lập di chúc lập ra để thể hiện nguyện vọng của mình về việc phân chia tài sản và các quyền, nghĩa vụ sau khi họ qua đời. Di chúc bằng văn bản là loại di chúc được lập dưới dạng chữ viết (viết tay/ đánh máy/ in) ghi nhận ý chí của người có tài sản. Di chúc lập có chứng nhận hoặc không có chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền nhà nước. Di chúc bằng văn bản phải đáp ứng các yêu cầu nhất định về hình thức và nội dung để được coi là hợp pháp và có hiệu lực.

Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn chi tiết về thủ tục lập di chúc.

Có bắt buộc lập di chúc bằng văn bản không?

Theo quy định pháp luật hiện nay, di chúc được pháp luật quy định hai hình thức. Đó là di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng. Việc lập di chúc miệng chỉ hợp pháp khi người lập di chúc không thể lập được di chúc bằng văn.

Lưu ý: Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng được người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ và được công chứng, chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng. Nếu bản người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt, thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

Như vậy, có thể lập di chúc bằng văn bản hoặc lập di chúc bằng miệng. Di chúc bằng miệng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện mới được công nhận hợp pháp.

Có mấy loại di chúc bằng văn bản?
Liên hệ lập di chúc bằng văn bản qua hotline 0963.673.969 (Zalo).

Có mấy loại di chúc bằng văn bản?

Tại Điều 628 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về các loại di chúc bằng văn bản. Cụ thể như sau:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Khách hàng có nhu cầu lập di chúc bằng văn bản. Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Quy định pháp luật về các hình thức di chúc bằng văn bản.

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Câu hỏi: Ông tôi vừa mất năm 2023. Trước khi mất ông có tự viết 3 bản di chúc năm 2013, 2015, 2017. Tuy nhiên các di chúc đều không có dấu đỏ và cũng không có người làm chứng. Vậy Luật sư cho tôi hỏi bản di chúc nào có giá trị theo quy định pháp luật?

Trung tâm tư vấn

Theo quy định pháp luật, di chúc không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Đồng thời bản di chúc phải đáp ứng các điều kiện tại Điều 631 Bộ luật dân sự. Cụ thể có đầy đủ các nội dung: Ngày, tháng, năm lập di chúc. Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc. Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản. Di sản để lại và nơi có di sản.

Theo quy định của Bộ luật dân sự quy định về di chúc hợp pháp. Bản di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện:

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Lưu ý

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Nếu di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Như vậy, trường hợp di chúc không có người làm chứng, không có công chứng, chứng thực nhưng được lập theo đúng quy định tại Điều 631 và khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015 thì được xác định là di chúc hợp pháp. Ngoài ra, theo quy định tại điều 640 Bộ luật dân sự 2015 thì người lập di chúc có quyền thay thế di chúc đã lập bất cứ lúc nào. Và bản di chúc cuối cùng trước khi người lập di chúc qua đời là bản di chúc có giá trị ghi nhận ý chí cuối cùng của người lập di chúc.

Khách hàng có nhu cầu lập di chúc viết tay. Vui lòng liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Câu hỏi: Chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong được luật sư tư vấn. Do do tuổi ngày càng cao, sức khỏe không được tốt, tôi muốn lập bản di chúc để phân chia tài sản cho các con sau khi tôi chết. Vì mắt nhìn kém, không thể viết được nên tôi có nhờ người đánh máy bản di chúc và chỉ nhờ ông B là hàng xóm làm chứng cho việc lập di chúc của mình. Vậy mong Luật sư cho biết, việc tôi chỉ nhờ có một người  làm chứng cho việc lập di chúc như vậy có đúng quy định hay không?

Trung tâm tư vấn

Theo quy định pháp luật, trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc. Việc lập di chúc phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định.

Điều 632 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định. Người làm chúng có thể là bất kỳ ai. Tuy nhiên những người sau đây không được đưa vào làm người làm chứng của di chúc.

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.
 • Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.
 • Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Di chúc viết xong phải do người làm chứng đọc to cho mọi người nghe. Người lập di chúc thừa nhận là di chúc viết hộ ghi đầy đủ và phù hợp với ý nguyện. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng. Nếu điểm chỉ thì trong di chúc phải ghi rõ lý do không ký được. Những người làm chứng xác nhận chữ ký hoặc xác nhận điểm chỉ của người lập di chúc. Sau đó ký tên vào bản di chúc với danh nghĩa người làm chứng.

Lưu ý.

Nội dung di chúc phải đáp ứng các điều kiện theo quy định pháp luật. Cần phải có đầy đủ ngày, tháng, năm lập di chúc. Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc. Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản. Di sản để lại và nơi có di sản. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Theo quy định thì cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật. Tuy nhiên, việc lập di chúc phải được lập thành văn bản. Nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Đối chiếu với quy định của pháp luật nếu bác nhờ người đánh máy bản di chúc thì bác phải có ít nhất hai người làm chứng. Hai người làm chứng này phải đáp ứng điều kiện theo quy định pháp luật. Việc bác chỉ nhờ 01 người làm chứng cho việc lập di chúc là không đúng quy định của pháp luật.

Khách hàng có nhu cầu lập di chúc bằng có người làm chứng. Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Di chúc được công chứng, chứng thực

Việc công chứng di chúc được quy định tại Điều 56 Luật công chứng 2014. Đối với những tài sản khác nhau, pháp luật quy định riêng tại các văn bản pháp luật khác có liên quan như Luật Nhà ở 2014, Luật Đất đai 2013 hay Bộ luật dân sự 2015. Dưới đây là một số nội dung chung quy định về công chứng di chúc tại Luật công chứng 2014. Di chúc công chứng sẽ được thực hiện tại Văn phòng công chứng. Di chúc chứng thực sẽ được thực hiện thủ tục tại Ủy ban nhân dân có thẩm quyền.

Người lập di chúc phải tự mình yêu cầu công chứng di chúc, không ủy quyền cho người khác yêu cầu công chứng di chúc.

Lưu ý:

Trường hợp công chứng viên nghi ngờ người lập di chúc bị bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức và làm chủ được hành vi của mình cung cấp các giấy tờ hợp pháp để chứng minh tình trạng sức khỏe. Hoặc có căn cứ cho rằng việc lập di chúc có dấu hiệu bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép thì công chứng viên có đề nghị người lập di chúc làm rõ. Trường hợp không làm rõ được thì có quyền từ chối công chứng di chúc đó.

Trường hợp tính mạng người lập di chúc bị đe dọa thì người yêu cầu công chứng không phải xuất trình đầy đủ giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng nhưng phải ghi rõ trong văn bản công chứng.

Trường hợp người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc đã được công chứng thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó.

Liên hệ hỗ trợ dịch vụ công chứng di chúc bằng văn bản: 0963.673.969 (Zalo).

Ưu, nhược điểm của các loại di chúc bằng văn bản.

Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Ưu điểm

 • Đơn giản và tiện lợi. Người lập di chúc có thể tự lập di chúc mà không cần tìm người làm chứng. Qua đó, giúp tiết kiệm thời gian và công sức. Người lập di chúc có thể bảo đảm tính riêng tư và bí mật của nội dung di chúc mà không cần phải chia sẻ với người khác.
 • Dễ thực hiện. Người lập di chúc không cần phải thực hiện các thủ tục công chứng, chứng thực phức tạp, chỉ cần người lập di chúc viết tay toàn bộ nội dung và ký tên.

Nhược điểm

 • Khó khăn nếu không thể tự viết. Di chúc phải do chính người lập di chúc viết toàn bộ mới đảm bảo giá trị hiệu lực. Bản đánh máy được xem là không có giá trị pháp lý. Người bị hạn chế về tinh thần, thể chất không thể lập loại di chúc này.
 • Dễ bị tranh chấp. Do di chúc được lập không có người làm chứng hoặc cơ quan chứng thực nên dễ bị tranh chấp về tính hợp pháp, đặc biệt là về việc người lập di chúc có minh mẫn hay không, hoặc có bị lừa dối, đe dọa hay không.
 • Rủi ro trong việc bảo quản. Nếu không được lưu trữ cẩn thận, di chúc có thể bị mất, hư hỏng, hoặc bị sửa đổi bởi người khác.

Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ về thừa kế, di chúc.

Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Ưu điểm

 • Tính linh động. Di chúc này có thể thể hiện dưới hình thức văn bản đánh máy hoặc nhờ người khác viết hộ. Loại di chúc này tạo điều kiện cho những người bị hạn chế về tinh thần, thể chất. Ví dụ: không thể đọc, không thể viết được,…
 • Tính xác thực. Di chúc phải có ít nhất hai người làm chứng nên giúp tăng tính xác thực và minh bạch của di chúc, giảm thiểu nguy cơ bị tranh chấp về tính hợp pháp.
 • Giảm thiểu rủi ro di chúc bị vô hiệu. Sự hiện diện của người làm chứng giúp đảm bảo di chúc tuân thủ các quy định pháp luật, giảm thiểu rủi ro bị vô hiệu.

Nhược điểm

 • Về người làm chứng. Loại di chúc này bắt buộc phải có tối thiểu 2 người làm chứng. Người làm chứng không thuộc đối tượng không được làm chứng cho người lập di chúc bao gồm người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc, người có quyền và nghĩa vụ tài sản liên quan đến nội dung di chúc và người chưa thành niên hoặc mất năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
 • Rủi ro mâu thuẫn. Nếu người làm chứng có mâu thuẫn hoặc không trung thực, có thể gây ra các rủi ro pháp lý hoặc tranh chấp sau này.

Giảm thiểu rủi ro khi lập di chúc. Vui long liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Di chúc bằng văn bản có công chứng, chứng thực.

Ưu điểm

 • Tính pháp lý cao. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực được coi là có tính pháp lý cao nhất, ít có khả năng bị vô hiệu.

 • Giảm thiểu tranh chấp. Công chứng viên hoặc công chức tư pháp hộ tịch sẽ kiểm tra tính minh bạch, sáng suốt của người lập di chúc, giúp giảm thiểu khả năng tranh chấp. Đồng thời xác nhận nội dung di chúc, đảm bảo rằng di chúc tuân thủ đúng các quy định pháp luật.

 • Đảm bảo vệ nội dung. Công chứng viên hoặc công chức tư pháp hộ tịch có thể tư vấn và hỗ trợ người lập di chúc về các quy định pháp luật và cách thức lập di chúc. Đông thời, họ sẽ kiểm tra và đảm bảo di chúc không vi phạm pháp luật, giảm thiểu rủi ro pháp lý.

 • Bảo quản an toàn. Di chúc có thể được lưu trữ tại cơ quan công chứng hoặc UBND xã/phường, giảm nguy cơ bị thất lạc, hư hỏng hoặc bị sửa đổi.

Nhược điểm 

 • Tốn kém chi phí. Người lập di chúc phải trả phí công chứng hoặc chứng thực, có thể là một khoản chi phí không nhỏ.

 • Thủ tục phức tạp. Quy trình công chứng hoặc chứng thực có thể phức tạp. Thời gian thực hiện lâu hơn so với việc lập di chúc đơn giản không qua công chứng. Người lập di chúc cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết và tuân thủ quy trình công chứng, chứng thực.

Khách hàng có nhu cầu lập di chúc bằng văn bản. Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ lập di chúc bằng văn bản.

Qua tiếp nhận thông tin, tư vấn cho người dân chúng tôi nhận thấy nhu cầu thuê Luật sư tư vấn thừa kế đang ngày càng tăng bởi các lý do:

 • Quy định của pháp luật thừa kế về đất đai, tài sản phức tạp và có sự thay đổi theo từng thời kỳ. Kéo theo đó là hàng loạt các văn bản hướng dẫn thi hành mà không phải người dân nào cũng có thể cập nhật.
 • Giá đất tăng nhanh cùng với sự thay đổi của các mối quan hệ xã hội, gia đình khiến tình trạng tranh chấp tài sản thừa kế giữa các ông, bà; anh, chị em; chú bác; con cháu ngày càng tăng.
 • Thực tiễn cho thấy nhiều văn bản di chúc do người dân tự lập không đảm bảo quy định của pháp luật về nội dung, hình thức. Từ đó dẫn đến việc di chúc không có hiệu lực. Người để lại sản không được đảm bảo đúng nguyện vọng của mình còn người đúng ra được hưởng thừa kế theo di chúc lại bị tranh chấp, ảnh hưởng quyền lợi.
 • Hiện nay việc tiếp cận dịch vụ Luật sư tư vấn thừa kế đã thuận lợi hơn nhiều. Hệ thống văn phòng; chi nhánh và Luật sư của Trung tâm di chúc có thể hỗ trợ trực tiếp cho người dân ở 63 tỉnh thành trong cả nước.
 • Trung tâm di chúc có đội ngũ Luật sư giỏi, uy tín và giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực thừa kế, đất đai. Có thể hỗ trợ giải đáp tất cả các vướng mắc cho người dân liên quan đến lĩnh vực này.

Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo) để được Luật sư Trung tâm di chúc tư vấn, hỗ trợ.

Dịch vụ di chúc – Trung tâm di chúc Việt Nam.

Trung tâm Di chúc Việt Nam là đơn vị trực thuộc Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách – Tổ chức hành nghề Luật sư uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Được thành lập nhằm mục đích hỗ trợ người dân giải quyết các vấn đề pháp lý chuyên sâu về thừa kế, di chúc như:

 • Tư vấn pháp luật thừa kế;
 • Soạn thảo, lập di chúc;
 • Lưu trữ di chúc;
 • Thẩm định di chúc;
 • Công bố di chúc;
 • Khai nhận di sản thừa kế;
 • Giải quyết tranh chấp thừa kế, di chúc.

Với đội ngũ Luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm chuyên môn. Chúng tôi có thể tham gia bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp cho khách hàng trên nhiều lĩnh vực. Đến nay, chúng tôi có Văn phòng tại Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh…, cán bộ đại diện tại Nhật Bản, Hàn Quốc có thể hỗ trợ khách hàng tại các tỉnh thành ở Việt Nam và tại nhiều quốc gia.

Liên hệ với chúng tôi.

Trường hợp bạn có câu hỏi hoặc cần trợ giúp các vấn đề pháp lý khác. Bạn có thể liên hệ Luật sư làm việc tại Văn phòng, chi nhánh ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Tĩnh,… theo các phương thức sau:

Trân trọng!

T.N

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *