MẪU VIẾT DI CHÚC THỪA KẾ ĐẤT ĐAI VIẾT TAY VÀ ĐÁNH MÁY


Đất đai là một trong những loại tài sản có giá trị lớn. Vì vậy, trước khi mất người chủ sở hữu, chủ sử dụng đất nên lập di chúc để định đoạt đối với loại tài sản này. Bên cạnh đó, việc lập di chúc thừa kế đất đai còn giúp hạn chế các mâu thuẫn, tranh chấp giữa các đồng thừa kế sau này. Vậy, mẫu viết di chúc thừa kế đất đai có thể tìm mua tại đâu cho đúng và chuẩn theo quy định? Cách viết di chúc thừa kế đất đai như thế nào?… Tất cả những vấn đề này sẽ được Trung tâm di chúc Việt Nam giải đáp thông qua bài viết dưới đây. Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ.

Một số lưu ý để di chúc có hiệu lực pháp luật.

Di chúc có hiệu lực pháp luật hay còn gọi là di chúc hợp pháp, điều này được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, để cho một di chúc có hiệu lực pháp luật cần lưu ý các vấn đề sau:

Về chủ thể

Người thành niên (người từ đủ 18 tuổi trở lên), có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Trường hợp người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc. Còn trường hợp người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ lập di chúc thì phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Ngoài ra, khi lập di chúc những người ngày phải còn minh mẫn, sáng suốt trong lúc lập di chúc. Không bị các tác động bên ngoài đe doạ, lừa dối, cưỡng ép phải lập di chúc. Điều này cần phải được đảm bảo để di chúc khách quan, hợp pháp và thực hiện được sau này.

Về nội dung di chúc

Nội dung di chúc là cốt lõi của một bản di chúc. Đồng thời, nội dung hợp pháp cũng mang tính quyết định di chúc có hợp pháp hay không. Theo quy định của pháp luật, nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Một số lưu ý khác:

 • Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu.
 • Di chúc gồm nhiều trang thì phải có số thứ tự và chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.
 • Nếu có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.
 • Di chúc miệng hợp pháp nếu thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Ngay sau đó, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được xác nhận chữ ký tại tổ chức có thẩm quyền.
Mẫu viết di chúc thừa kế đất đai viết tay và đánh máy
Khách hàng cần tư vấn chuyên sâu, liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Các nội dung cần phải có trong di chúc thừa kế đất.

Câu hỏi: Xin chào Trung tâm di chúc Việt Nam. Hiện nay, ông tôi đang muốn lập di chúc để lại cho ba tôi và các chú, bác. Tài sản để lại là 650m2 đất thổ cư ở quê. Gia đình tôi đang thắc mắc lập di chúc thừa kế đất đai thì cần có những nội dung gì cho đầy đủ và hợp pháp. Xin được Trung tâm tư vấn, tôi xin chân thành cảm ơn.

Trả lời: Chào bạn. Trường hợp trên của bạn Trung tâm di chúc xin tư vấn như sau.

Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật dân sự năm 2015, di chúc gồm các nội dung chủ yếu:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc.
 • Họ, tên và nơi cư  trú của người lập di chúc. Trường hợp trên thì có đầy đủ họ tên, thông tin cá nhân và địa chỉ nơi cứ trú của ông bạn.
 • Họ, tên người, cơ quan tổ chức được hưởng di sản. Đối với nội dung này, trong di chúc phải liệt kê đầy đủ họ tên, thông tin nhân thân của ba bạn, chú và bác của bạn.
 • Di sản để lại và nơi có di sản. Đối với vấn đề này, trong di chúc phải thể hiện rõ di sản để lại là gì? Cũng như các vấn đề về thông tin và pháp lý của di sản để lại. Đồng thời, cũng phải có đầy đủ thông tin về địa chỉ của diện tích đất mà ông bạn để lại.

Ngoài các nội dung cơ bản nêu trên cần phải có trong nội dung di chúc, còn có thể có các nội dung khác. Trường hợp bạn cần tư vấn cụ thể hơn về các nội dung cần phải có trong di chúc. Hoặc bạn cần mua mẫu viết di chúc thừa kế đất đai. Hãy liên hệ ngay với Trung tâm di chúc theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn.

Di chúc thừa kế đất đai có bắt buộc công chứng không?

Theo quy định tại Điều 628 Bộ luật dân sự năm 2015. Người lập để lại di sản có thể lập di chúc bằng văn bản theo các cách thức sau:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Bên cạnh đó, tại Điều 635 Bộ luật này còn có quy định: “Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.” Như vậy, có thể thấy hiện nay pháp luật chưa có quy định nào bắt buộc di chúc nói chung và di chúc thừa kế đất đai nói riêng phải có công chứng. Do đó, người để lại di sản thừa kế đất đai vẫn có thể viết di chúc bằng các hình thức trên. Tuy nhiên, di chúc viết theo hình thức nào cũng phải thoả mãn các điều kiện có hiệu lực của di chúc.

Nếu cần tư vấn chuyên sâu về di chúc thừa kế đất đai. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ.

Mẫu viết di chúc thừa kế đất đai chuẩn.

Mua mẫu viết di chúc thừa kế đất đai ở đâu?

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người để lại di sản trước khi mất. Di chúc không đầy đủ, không hợp lệ sẽ dẫn đến các hệ quả pháp lý như: Di chúc bị vô hiệu một phần. Di chúc bị vô hiệu toàn bộ. Di chúc không rõ ràng dẫn đến không thể thực hiện được….

Hiện nay, tại Trung tâm di chúc ngoài các mẫu di chúc thông thường. Chúng tôi còn cung cấp các mẫu viết di chúc thừa kế đất đai chuẩn theo quy định pháp luật. Bạn cần cung cấp các loại mẫu di chúc thừa kế liên quan đến đất đai, hãy liên lạc với Trung tâm di chúc chúng tôi theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ.

Mẫu viết di chúc thừa kế đất đai viết tay.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………….…………………………………………………….

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………………….………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng hợp pháp các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….…………………………………………………………….……………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………….………………………………………………………………………….……………..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..……………………………………….………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để lại các tài sản nêu trên đây cho:

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Nội dung định đoạt di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………..………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..

Sau khi tôi chết những người có thông tin nêu trên được thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để nhận tài sản nêu trên.

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

 Người lập di chúc

Mời bạn đọc tham khảo mẫu di chúc TẠI ĐÂY.

Mẫu viết di chúc thừa kế đất đai đánh máy.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:………………………………………………………………….…………………………………………………….

CMND/CCCD số:…………………………………………………………………………….………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng hợp pháp đối với tài sản sau:

Thửa đất số ……, thuộc tờ bản đồ số …..;

Địa chỉ thửa đất tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………;

Diện tích ….. m2;

Hình thức sử dụng ………………………………………………;

Mục đích sử dụng ……………………………………………….;

Thời hạn sử dụng ……………………………………………….;

Nguồn gốc sử dụng đất ……………………………………………………………………………………………………………………………;

Theo Giấy chứng nhận số: ………………………………. do …………………………………………….cấp ngày………………………

Thông tin về tài sản, công trình trên đất ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Thông tin khác ….………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để lại các tài sản nêu trên đây cho:

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Nội dung định đoạt di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..………………………………………………….………………………………………………………………….………………………………………………………………..………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..

Sau khi tôi chết những người có thông tin nêu trên được thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để nhận tài sản nêu trên.

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

 Người lập di chúc

Trường hợp bạn cần cung cấp các mẫu di chúc thừa kế đất đai, hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ kịp thời.

Hướng dẫn cách viết/ đánh máy di chúc thừa kế đất đai.

Trong quá trình để lại di chúc thừa kế đất đai viết bằng tay hay đánh máy bạn cần lưu ý một số vấn đề sau:

 • Thông tin nhân thân của người để lại di chúc: Nội dung này cần phải điền đầy đủ, chính xác họ và tên, ngày tháng năm sinh, thông tin về giấy tờ tuỳ thân (số CCCD), địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc của người để lại di chúc.
 • Thông tin tài sản để lại thừa kế: Di chúc cần thể hiện đầy đủ thông tin về số thửa, tờ bản đồ, diện tích, địa chỉ, mục đích sử dụng, thời hạn sử dụng, nguồn gốc. Nếu trên đất có nhà ở, cần điền đầy đủ thông tin về nhà ở bao gồm: Hiện trạng, kết cấu xây dựng, loại nhà, diện tích xây dựng, số tầng…
 • Thông tin về người hưởng di sản: Cần điền đầy đủ, chính xác họ và tên, ngày tháng năm sinh, thông tin về giấy tờ tuỳ thân (số CCCD), địa chỉ thường trú, địa chỉ liên lạc của người nhận di sản. (Nếu để lại cho nhiều người cũng phải ghi rõ thông tin của từng người).
 • Mong muốn, ý nguyện của người lập di chúc: Người lập di chúc cần xác định rõ ý nguyện của mình trong nội dung di chúc. Có thể là: để lại tài sản cho người chỉ định trong di chúc. Hoặc xác định di sản sẽ được dùng vào việc thờ cúng….

Trung tâm di chúc mời bạn tham khảo thêm mẫu di chúc TẠI ĐÂY.

Luật sư soạn thảo di chúc thừa kế.

Trung tâm di chúc với đội ngũ Luật sư giỏi về mảng thừa kế – di chúc. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng trong các công việc liên quan đến di chúc, thừa kế với các mức phí như sau:

 • Phí Luật sư tư vấn sơ bộ về thừa kế, di chúc: Miễn phí – Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo).
 • Phí mua Mẫu di chúc điền tay mới nhất có kèm theo tài liệu hướng dẫn của Luật sư: 200.000 đồng/01 bộ.
 • Phí tư vấn pháp luật thừa kế, di chúc trực tiếp tại Văn phòng: 500.000 đồng/giờ.
 • Biểu phí tư vấn, soạn thảo di chúc trọn gói: Từ 1.000.000 đồng/Di chúc.
 • Dịch vụ lưu trữ di chúc: 500.000 đồng/05 năm.
 • Phí công bố di chúc: Từ 3.000.000 đồng/Vụ việc.
 • Phí thẩm định di chúc: Từ 1.500.000 đồng/01 Di chúc.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn trực tiếp vui lòng liên hệ theo số: 0963.673.969(Zalo)

Tổng đài tư vấn luật thừa kế.

Trung tâm di chúc là một trong những đơn vị hỗ trợ chuyên sâu lĩnh vực thừa kế, di chúc. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của Trung tâm vui lòng liên hệ qua tổng đài số điện thoại: 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch vụ của Trung tâm hoặc cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ qua một trong các phương thức sau:

Trân trọng!

5/5 (2 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *