GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP


Trung tâm di chúc Việt Nam trực thuộc Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm, am hiểu về quan hệ pháp luật dân sự, hợp đồng, kinh doanh thương mại. Luật Hùng Bách tự hào là một công ty luật có uy tín trong việc thực hiện dịch vụ tư vấn, giải quyết tranh chấp như: tranh chấp dân sự, tranh chấp hợp đồng, tranh chấp đất đai, … đặc biệt là các tranh chấp kinh doanh thương mại, tranh chấp nội bộ doanh nghiệp. Luật Hùng Bách tư vấn toàn diện các thủ tục pháp lý, đại diện khách hàng thực hiện giải quyết các tranh chấp liên quan tại cơ quan toà án, trọng tài. Đại diện khách hàng, doanh nghiệp, thương nhân nước ngoài thực hiện thủ tục thi hành án tại Việt Nam.

Giải quyết tranh chấp là gì?

Giải quyết tranh chấp là việc cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét và ra quyết định xử lí các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, trên cơ sở xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong vụ việc tranh chấp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

Giải quyết tranh chấp tại Tòa án.

Toà án là cơ quan có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Trong quyết định của Tòa án về việc giải quyết tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động phải trình bày đầy đủ nội dung vụ việc tranh chấp, những chứng cứ và những tình tiết đã được chứng minh, những căn cứ pháp luật mà Tòa án dựa vào đó để giải quyết các tranh chấp, quyết định về việc giải quyết tranh chấp, mức án phí mà đương sự phải chịu, quyền kháng cáo của đương sự…

Giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án.

Ngoài Tòa án, các cơ quan, tổ chức khác cũng có thẩm quyền giải quyết đối với một số tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.

Chính quyền địa phương, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức giải quyết các tranh chấp dân sự nhỏ xảy ra ở địa phương hoặc cơ quan, tổ chức mình.

Hội đồng trọng tài lao động cấp tỉnh; Hòa giải viên lao động của cơ quan lao động cấp huyện; Hội đồng hòa giải cơ sở giải quyết một số tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật.

Tổ chức trọng tài thương mại giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại khi được các bên lựa chọn.

Trong quyết định giải quyết các tranh chấp, các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phải trình bày đầy đủ nội dung vụ việc tranh chấp, những chứng cứ, những tình tiết đã được làm sáng tỏ, những căn cứ pháp luật mà dựa vào đó để giải quyết các tranh chấp, quyết định về việc giải quyết tranh chấp.

Liên hệ Trung tâm di chúc

Tại Trung tâm di chúc, Quý khách hàng có thể đăng ký dịch vụ giải quyết tranh chấp thông qua các phương thức sau:

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *