MẪU DI CHÚC THỪA KẾ SỔ TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG


Hiện nay, nhiều người thường có thói quen gửi tiền tiết kiệm ngân hàng. Gửi tiết kiệm tại ngân hàng đảm bảo tính pháp lý và an toàn cho người gửi. Việc sau khi mất đi, họ cũng muốn con cái, người thân được thừa kế những khoản tiền tiết kiệm này. Tuy nhiên lập di chúc sổ tiết kiệm có được phép? Mẫu di chúc thừa kế số tiết kiệm muốn hợp pháp phải làm sao? … Bài viết dưới đây, Trung tâm di chúc Việt Nam sẽ giải đáp những thắc mắc trên. Bạn đọc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Lập di chúc để lại sổ tiết kiệm được không?

Thực tế cho thấy, một cá nhân chết đi sẽ để lại tất cả những gì họ có. Nhưng không phải tất cả trong số đó đều là tài sản. Có rất nhiều thứ chỉ mang lại các giá trị tinh thần như bằng khen, giấy khen, … mà không mang lợi ích vật chất.

Điều 624 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc như sau: Di chúc là sự thể hiện ý chí của các nhân nhằm chuyển tài san của mình cho người khác sau khi chết. Do đó, có thể hiểu di sản được định đoạt trong di chúc phải là tài sản.

Khoản 1 Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: Tài sản bao gồm vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

Theo pháp luật Việt Nam, tiền gửi tiết kiệm là một loại tài sản. Tiền gửi tiết kiệm được ghi nhận trong sổ tiết kiệm. Sổ tiết kiệm như một chứng thư thể hiện số tiền mà một người đã gửi tại ngân hàng kèm theo các thông tin liên quan. Do đó, chủ sở hữu tiền tiết kiệm có quyền lập di chúc để lại toàn bộ số tiền có trong sổ tiết kiệm.

Mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm tại ngân hàng
Khách hàng vui lòng liên hệ số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ cách lập di chúc thừa kế sổ tiết kiệm.

Di chúc sổ tiết kiệm lập tại phòng công chứng hay ngân hàng?

Tình huống: Xin chào Trung tâm, tôi là Bình ở Hà Nam, 76 tuổi. Tôi đang có 1 sổ tiết kiệm trị giá 2.300.000.000 đồng tại Ngân hàng Agribank. Tôi muốn lập di chúc công chứng sổ tiết kiệm này ở ngân hàng thì có được không? Rất mong Luật sư của Trung tâm di chúc Việt Nam giải đáp.

Trung tâm di chúc trả lời:

Như phân tích ở trên, tiền tiết kiệm ngân hàng cũng là một loại tài sản. Do đó, việc lập di chúc sổ tiết kiệm cũng được thực hiện như các loại tài sản khác.

Ngân hàng hoạt động theo quy định của Luật Ngân hàng và Luật các tổ chức tín dụng. Hoạt động của ngân hàng không bao gồm hoạt động công chứng di chúc. Do đó, ngân hàng không có thẩm quyền công chứng di chúc. Theo quy định pháp luật các tổ chức sau có thẩm quyền chứng nhận việc lập di chúc của bà Bình gồm:

 • Phòng công chứng/Văn phòng công chứng.
 • Trong một số trường hợp đặc biệt có thể được tiến hành tại Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.
 • Chứng thực di chúc tại UBND cấp xã.

Như vậy, trường hợp của bà Bình việc tiến hành lập di chúc công chứng sổ tiết kiệm sẽ được lập tại các tổ chức trên. Ngoài ra, khi lập di chúc tại các tổ chức trên, bà Bình phải xuất trình được sổ tiết kiệm và các giấy tờ liên quan để chứng minh đó là tài sản của bà Bình. Khi đó Văn phòng công chứng hoặc UBND mới có căn cứ công chứng, chứng thực di chúc cho bà Bình.

Trường hợp Quý khách hàng còn thắc mắc về các loại hình lập di chúc thừa kế sổ tiết kiệm. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Mẫu di chúc thừa kế tổ tiết kiệm, tiền gửi tại ngân hàng.

Mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm có công chứng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, trước mặt Công chứng viên Văn phòng công chứng ………………..………………………………………….……………………………………………………………………..……………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………..

CMND/CCCD số:…………………………………….……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………….

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, không bị bất kỳ một sự ép buộc hoặc lừa dối nào, tôi đã tuyên bố nội dung của di chúc trước Công chứng viên, Công chứng viên đã cho đánh máy bản di chúc của tôi với nội dung như sau:

 • Về tài sản:

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng đối với tài sản sau:

Sổ Tiết kiệm có kỳ hạn số ………., số tài khoản ………………….., kỳ hạn …………… do Ngân hàng …………………………., phát hành ngày ………….., ngày đến hạn ……………. mang tên …………………………….. với số tiền là …………………………………………….. VNĐ (Bằng chữ: …………………………………….).

 • Tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc lập di chúc này.
 • Nội dung di chúc:

Bằng di chúc này, tôi tuyên bố: Sau khi tôi chết, theo ý nguyện tôi đồng ý để lại tài sản nêu trên cho:

…………………………………………………………………………….…………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………….………………………………..…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Cụ thể như sau: ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau khi tôi chết những người có thông tin nêu trên được thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để nhận tài sản nêu trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung Di chúc của tôi, nội dung của bản Di chúc này đã được tôi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng.

Tôi lập Di chúc này trong lúc tôi hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt không bị ai đe dọa hoặc ép buộc hay lừa dối.

Tôi đã tự đọc lại và nghe công chứng viên đọc lại bản Di chúc này; được nghe công chứng viên giải thích rõ các quy định của pháp luật về việc thừa kế theo Di chúc.

Tôi công nhận toàn bộ nội dung Di chúc hoàn toàn đầy đủ, chính xác và đúng với ý nguyện của tôi.

Tôi ký tên và điểm chỉ dưới đây làm bằng chứng./.

   Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ………  tại trụ sở Văn phòng công chứng ……………………………………………… địa chỉ: ………………………………………………………………………………………

Tôi: ………………………. – Công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật,

CHỨNG NHẬN:

 Di chúc này được lập bởi:

Ông/ bà ………………………………………., sinh năm ………, Căn cước công dân số ……………………………………….. do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày ………………………; Nơi thường trú tại: ………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

– Ông/bà …………………………………… đã tự nguyện lập Di chúc này;

– Tại thời điểm ký và điểm chỉ vào Di chúc này, Ông/bà ………………………………. có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;

– Ông/ bà ………………………………… cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc lập di chúc này.

– Mục đích, nội dung của di chúc không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Ông/bà ………………………………… đã tự đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung, đã ký vào từng trang và điểm chỉ vào Di chúc này trước mặt tôi; chữ ký và dấu điểm chỉ trong Di chúc đúng là chữ ký và dấu điểm chỉ của ông/bà …………………………………;

– Văn bản công chứng này được lập thành …… bản chính, mỗi bản chính gồm …… tờ, …….. trang, có giá trị pháp lý như nhau, người yêu cầu công chứng giữ ……. bản chính; 01 (một) bản chính lưu tại Văn phòng Công chứng.

Số Công chứng: ……………………………..; Quyển số: ……………………………………

                                                                 CÔNG CHỨNG VIÊN

Mẫu di chúc sổ tiết kiệm tại ngân hàng có người làm chứng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi tên là:……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng đối với tài sản sau:

Sổ Tiết kiệm có kỳ hạn số ………., số tài khoản ………………….., kỳ hạn …………… do Ngân hàng …………………………., phát hành ngày ………….., ngày đến hạn ……………. mang tên …………………………….. với số tiền là …………………………………………….. VNĐ (Bằng chữ: …………………………………….).

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi chúng tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt các tài sản nêu trên đây sau khi tôi qua đời.

Do tuổi đã cao nên tôi nhờ người đánh máy lại toàn bộ nội dung Di chúc này.

Để đảm bảo tính khách quan, hợp pháp trong việc lập bản Di chúc, tôi đã tự lựa chọn và mời đến người làm chứng bao gồm:

Người làm chứng 

1.Họ tên: ……………………………………….……………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………..

2. Họ tên: ……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………

Ông/bà ………….. và ông/bà …………….. là hai người được quyền làm chứng hợp pháp cho tôi vì không thuộc những người thừa kế theo Di chúc này hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc và không phải là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Nội dung định đoạt di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

Người làm chứng              Người lập di chúc

Quý khách hàng cần cung cấp mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm. Liên hệ với qua Hotline 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc thừa kế sổ tiết kiệm.

Trung tâm di chúc hướng dẫn viết mẫu di chúc như sau:

 • Phần ngày tháng năm và địa điểm lập di chúc. Ghi đúng thông tin ngày lập di chúc và nơi lập di chúc. (Có thể là tại địa chỉ Văn phòng công chứng hoặc tại nhà riêng…).
 • Phần thông tin người lập di chúc. Ghi rõ, đúng họ tên, ngày tháng năm sinh; thông tin Căn cước công dân; nơi thường trú.
 • Phần thông tin về tài sản. Ghi đúng các thông tin trong sổ tiết kiệm như số tài khoản, kỳ hạn, ngân hàng gửi, số tiền gửi, người gửi,…
 • Phần thông tin người làm chứng. Chọn 02 người làm chứng và ghi đầy đủ thông tin cá nhân của họ. Người làm chứng phải là người không thuộc 03 trường hợp tại Điều 632 Bộ luật dân sự 2015. (Ví dụ: Con không thể làm chứng cho bố mẹ lập di chúc…)
 • Phần thông tin người được hưởng di sản. Ghi rõ thông tin năm sinh, căn cước công dân, địa chỉ của người được hưởng di sản.
 • Phần thông tin phân chia cho người được hưởng di sản. Ghi rõ tỉ lệ số phần đối với số tiền gốc và lãi phát sinh cho từng người được hưởng theo di chúc.
 • Phần ký tên và làm chứng. Đối với di chúc có người làm chứng người để lại di chúc ký nháy vào từng trang, ký và ghi rõ họ tên vào phần cuối di chúc. Đối với di chúc được lập tại văn phòng công chứng sẽ có thêm phần lời chứng ở phía sau.

Mọi nhu cầu tư vấn pháp luật về di chúc được tiếp nhận 24/7. Vui lòng liên hệ qua Hotline 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Luật sư tư vấn thủ tục lập di chúc sổ tiết kiệm có hiệu lực.

Tình huống: Xin chào Trung tâm di chúc Việt Nam, tôi năm nay đã 83 tuổi. Ngoài thửa đất đang ở thì tôi đang có 1 sổ tiết kiệm tại Ngân hàng. Nếu tôi muốn lập di chúc sổ tiết kiệm này thì phải thực hiện như thế nào tại Trung tâm? Rất mong được luật sư giải đáp.

Trung tâm di chúc tư vấn:

Trước tiên xin cảm ơn ông/bà đã gửi nội dung câu hỏi cho Trung tâm di chúc Việt Nam. Về nội dung hướng dẫn viết di chúc sổ tiết kiệm ngân hàng tại Trung tâm tư được thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Liên hệ để được tư vấn phương án lập di chúc qua số: 0963.673.969 (Zalo). Luật sư hỗ trợ miễn phí;
 • Bước 2: Trung tâm tiếp nhận thông tin vụ việc, yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ, quy định pháp luật, lên phương án giải quyết;
 • Bước 4: Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo về nội dung và hình thức của di chúc đáp ứng quy định pháp luật;
 • Bước 5: Hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ.

Khách hàng đăng ký thủ tục làm di chúc tại Trung tâm Di chúc Việt Nam sẽ được hỗ trợ tư vấn, giải đáp tất cả các vướng mắc liên quan đến pháp luật thừa kế, di chúc. Tư vấn phương án tối ưu nhất để đảm bảo tài sản của mình được định đoạt đúng mục đích, nguyện vọng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về di chúc sổ tiết kiệm vui lòng liên hệ: 0963.673.969 (Zalo).

Dịch vụ di chúc – thừa kế trọn gói.

Trung tâm Di chúc Việt Nam là đơn vị trực thuộc Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách. Luật Hùng Bách là tổ chức hành nghề Luật sư uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Hiện nay Trung tâm di chúc Việt Nam đang cung cấp một số dịch vụ như:

 • Tư vấn pháp luật về thừa kế: chúng tôi có đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý có chuyên môn sâu và kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực thừa kế, di chúc. Do đó, Trung tâm di chúc luôn sẵn sàng hỗ trợ giải quyết vấn đề cho khách hàng;
 • Soạn thảo, lập di chúc: Trung tâm di chúc Việt Nam có thể hỗ trợ khách hàng soạn thảo, lập di chúc với nhiều hình thức: di chúc công chứng, di chúc viết tay… Ngoài ra chúng tôi còn có thể cung cấp cho khách hàng các mẫu di chúc;
 • Lưu trữ di chúc: hiện nay chúng tôi có hệ thống trụ sở, chi nhánh trên khắp cả nước cung cấp dịch vụ lưu trữ di chúc an toàn, bảo mật cho khách hàng;
 • Thẩm định di chúc: trường hợp khách hàng có băn khoăn về di chúc đã lập thì có thể liên hệ với Trung tâm di chúc Việt Nam để được Luật sư thẩm định. Luật sư sẽ thẩm định xem di chúc của khách hàng có đủ điều kiện hay không?
 • Khai nhận di sản thừa kế: Hỗ trợ khách hàng khai nhận di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Giải quyết tranh chấp: Đại diện tham gia tố tụng để giải quyết tranh chấp di sản thừa kế theo đúng quy định của pháp luật.

Liên hệ với chúng tôi

Hiện nay Trung tâm di chúc có thể cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn quốc, khắp 63 tỉnh, thành phố. Chúng tôi rất hân hạnh khi được phục vụ, hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý cho khách hàng. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch vụ của Trung tâm hoặc cần Hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ qua một trong các phương thức sau:

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *