DI CHÚC NHỜ NGƯỜI VIẾT HỘ CÓ HỢP PHÁP KHÔNG?

Hiện nay, có rất nhiều người muốn để lại di sản thừa kế của mình