MẪU DI CHÚC CÔNG CHỨNG, CHỨNG THỰC CHUẨN


Thời gian gần đây, Trung tâm di chúc nhận được rất nhiều câu hỏi của quý bạn đọc liên quan đến các vấn đề xoay quanh di chúc, ví dụ như: Công chứng di chúc có bắt buộc không? Cơ quan nào có thẩm quyền công chứng, chứng thực di chúc? Mẫu di chúc công chứng mới nhất hiện nay như thế nào? Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người để lại di sản. Vậy viết di chúc như thế nào để đảm bảo tính pháp lý của di chúc? Bài viết dưới đây, Trung tâm Di chúc Việt Nam sẽ giải đáp những thắc mắc trên. Bạn đọc cũng có thể liên hệ trực tiếp qua số 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Công chứng di chúc có bắt buộc không? 

Theo quy định của pháp luật, di chúc phải được lập thành văn bản. Chỉ khi không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

Đồng thời, tại Điều 628 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về di chúc bằng văn bản bao gồm:

 • Không có người làm chứng cho di chúc.
 • Có từ 2 người làm chứng cho di chúc.
 • Công chứng bản di chúc.
 • Chứng thực bản di chúc.

Như vậy, pháp luật không quy định di chúc bắt buộc phải được công chứng mà có thể được lập dưới nhiều hình thức khác nhau như di chúc bằng văn bản không có người làm chứng, có người làm chứng, có công chứng hoặc chứng thực. Ngoài ra, còn có thể lập di chúc bằng miệng khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 629 Bộ luật Dân sự 2015.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu di chúc công chứng vui lòng liên hệ theo Hotline: 0963.673.969 (Zalo)

Cơ quan nào có thẩm quyền công chứng, chứng thực di chúc?

Căn cứ theo quy định của Luật công chứng năm 2014 thì việc công chứng di chúc có thể được tiến hành bởi tổ chức hành nghề công chứng bao gồm Phòng công chứng/Văn phòng công chứng. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể được tiến hành tại Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Theo quy định tại khoản 2, Điều 5, Nghị định 23/2015/NĐ-CP cơ quan có thẩm quyền chứng thực di chúc là Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn. Người thực hiện chứng thực là Chủ tịch/Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân và có đóng dấu của Uỷ ban nhân dân. Thủ tục chứng thực di chúc không bị phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực di chúc.

Theo quy định tại Điều 637 Bộ luật dân sự 2015, công chứng viên/người có thẩm quyền thực hiện công chứng, chứng thực di chúc không được phép thực hiện thủ tục nếu thuộc các trường hợp sau:

 • Người thừa kế được xác định theo nội dung di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;
 • Người có cha/mẹ/vợ hoặc chồng/con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật;
 • Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản có liên quan đến nội dung bản di chúc thực hiện công chứng, chứng thực.
Mẫu di chúc công chứng chứng thực chuẩn
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu di chúc công chứng vui lòng liên hệ theo Hotline: 0963.673.969 (Zalo)

Mẫu di chúc có công chứng mới nhất. 

Nhìn chung, mẫu di chúc công chứng bao gồm các nội dung chính sau đây:

 • Thông tin của người lập di chúc (Họ tên, năm sinh, CCCD/CMND; hộ khẩu thường trú);
 • Liệt kê các tài sản muốn phân chia theo di chúc;
 • Liệt kê những người được hưởng di sản thừa kế và phần tài sản muốn để lại cho từng người;
 • Ghi thông tin của người quản lý di sản sau khi người lập di chúc qua đời. Các thông tin bao gồm: Họ tên, năm sinh, CCCD/CMND; hộ khẩu thường trú);
 • Thể hiện mong muốn những người được nhận tài sản cùng những người khác phải tôn trọng và thực hiện phân chia di sản thừa kế theo ý nguyện của người lập;
 • Khẳng định di chúc được lập theo đúng ý nguyện, tự nguyện lập trong trạng thái minh mẫn, tỉnh táo;
 • Người lập ký và ghi rõ họ tên, hoặc điểm chỉ vào di chúc;
 • Lời của công chứng viên.

Tham khảo mẫu di chúc công chứng sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, trước mặt Công chứng viên Văn phòng công chứng ………………………………………………………….

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, không bị bất kỳ một sự ép buộc hoặc lừa dối nào, tôi đã tuyên bố nội dung của di chúc trước Công chứng viên, Công chứng viên đã cho đánh máy bản di chúc của tôi với nội dung như sau:

 • Về tài sản:

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc lập di chúc này.
 • Nội dung di chúc:

Bằng di chúc này, tôi tuyên bố: Sau khi tôi chết, theo ý nguyện tôi đồng ý để lại tài sản nêu trên cho:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cụ thể như sau: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tôi chết những người có thông tin nêu trên được thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để nhận tài sản nêu trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung Di chúc của tôi, nội dung của bản Di chúc này đã được tôi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng.

Tôi lập Di chúc này trong lúc tôi hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt không bị ai đe dọa hoặc ép buộc hay lừa dối.

Tôi đã tự đọc lại và nghe công chứng viên đọc lại bản Di chúc này; được nghe công chứng viên giải thích rõ các quy định của pháp luật về việc thừa kế theo Di chúc.

Tôi công nhận toàn bộ nội dung Di chúc hoàn toàn đầy đủ, chính xác và đúng với ý nguyện của tôi.

Tôi ký tên và điểm chỉ dưới đây làm bằng chứng./.

   Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ………  tại trụ sở Văn phòng công chứng ……………………………………………… địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi: ………………………. – Công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật,

CHỨNG NHẬN:

 Di chúc này được lập bởi:

Ông/ bà ………………………………………., sinh năm ………, Căn cước công dân số ……………………………………….. do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày ………………………; Nơi thường trú tại:…………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ông/bà …………………………………… đã tự nguyện lập Di chúc này;

– Tại thời điểm ký và điểm chỉ vào Di chúc này, Ông/bà ………………………………. có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;

– Ông/ bà ………………………………… cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc lập di chúc này.

– Mục đích, nội dung của di chúc không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Ông/bà ………………………………… đã tự đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung, đã ký vào từng trang và điểm chỉ vào Di chúc này trước mặt tôi; chữ ký và dấu điểm chỉ trong Di chúc đúng là chữ ký và dấu điểm chỉ của ông/bà …………………………………;

– Văn bản công chứng này được lập thành …… bản chính, mỗi bản chính gồm …… tờ, …….. trang, có giá trị pháp lý như nhau, người yêu cầu công chứng giữ ……. bản chính; 01 (một) bản chính lưu tại Văn phòng Công chứng.

Số Công chứng: ……………………………..; Quyển số: ……………………………………

                                                                 CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngoài ra, chúng tôi chuyên cung cấp các mẫu đơn chuẩn quy định, Quý bạn đọc có thể đặt hàng theo link sau: https://shp.ee/odblpdr. Hoặc liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0963.673.969 (Zalo). để được hỗ trợ.

Cách viết mẫu di chúc có công chứng.

Tình huống.

Chào Trung tâm di chúc, Tôi là Trần H hiện đang sinh sống tại Hà Nội, tôi có vài mảnh đất đều đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất muốn làm di chúc để lại cho các con. Tôi được biết trường hợp của tôi có thể làm di chúc công chứng và tôi muốn được lập mẫu di chúc công chứng thì phải thực hiện như thế nào tại Trung tâm di chúc?

Trung tâm di chúc tư vấn.

Trung tâm di chúc xin cảm ơn câu hỏi của ông H. Trường hợp của ông H muốn lập mẫu di chúc công chứng,có thể tham khảo các bước thực hiện sau tại Trung tâm di chúc:

 • Bước 1: Liên hệ để được tư vấn phương án lập di chúc qua số: 0963.673.969 (Zalo) Luật sư hỗ trợ miễn phí;
 • Bước 2: Trung tâm tiếp nhận thông tin vụ việc, yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ, quy định pháp luật, lên phương án giải quyết;
 • Bước 4: Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo về nội dung và hình thức của di chúc công chứng đáp ứng quy định pháp luật;
 • Bước 5: Hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ trước mắt công chứng viên.

Khách hàng đăng ký thủ tục làm di chúc tại Trung tâm Di chúc Việt Nam sẽ được hỗ trợ tư vấn, giải đáp tất cả các vướng mắc liên quan đến pháp luật thừa kế, di chúc. Tư vấn phương án tối ưu nhất để đảm bảo tài sản của mình được định đoạt đúng mục đích, nguyện vọng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu di chúc công chứng vui lòng liên hệ theo Hotline: 0963.673.969 (Zalo)

Thủ tục công chứng di chúc. 

Người dân có nhu cầu hỗ trợ thủ tục công chứng di chúc thực hiện theo các bước sau:

Bước 1. Liên hệ tư vấn lập di chúc – 0963.673.969 (Zalo).

Bước 2. Chuẩn bị hồ sơ lập di chúc.

Trường hợp chưa có đủ hồ sơ, giấy tờ bị thiếu/sai sót,… Trung tâm di chúc có hỗ trợ các thủ tục thu thập giấy tờ, đính chính thông tin hộ tịch… theo yêu cầu của khách hàng.

Bước 3. Thực hiện thủ tục lập di chúc. 

Ở giai đoạn này Trung tâm di chúc sẽ tiến hành các công việc:

 • Tư vấn pháp luật về di chúc để người lập di chúc nắm và chọn được phương án phù hợp nhất;
 • Soạn thảo bản di chúc theo đúng nguyện vọng của người để lại tài sản;
 • Hỗ trợ thủ tục lập, ký di chúc.

Bước 4. Bàn giao di chúc.

Sau khi lập xong bản di chúc, Trung tâm di chúc sẽ bàn giao lại di chúc cho người yêu cầu. Hoặc khách hàng cũng có thể lựa chọn gửi giữ/lưu trữ di chúc tại Trung tâm di chúc để tránh các khả năng di chúc bị mất/bị hư hỏng,…

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về mẫu di chúc công chứng vui lòng liên hệ theo Hotline: 0963.673.969 (Zalo).

Chi phí công chứng, chứng thực di chúc.

 • Phí tư vấn pháp luật về di chúc: Miễn phí – Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo).
 • Phí thu thập hồ sơ còn thiếu, hỗ trợ đính chính giấy tờ bị sai sót: Từ 1.000.000 đồng/01 giấy tờ.
 • Phí công chứng di chúc tại nhà: Từ 2.000.000 đồng/di chúc.
 • Phí công chứng di chúc ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ: Từ 3.000.000 đồng/di chúc.

Lệ phí công chứng di chúc nêu trên là trọn gói. (Đã bao gồm toàn bộ chi phí soạn thảo văn bản, chi phí hỗ trợ lập tại nhà, phí công chứng,…) Và có thể được điều chỉnh theo từng vụ việc. Để được báo phí hỗ trợ lập di chúc công chứng tại nhà trọn gói các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp số: 0963.673.969 (Zalo).

Phí các dịch vụ khác về di chúc:

 • Dịch vụ lưu trữ di chúc: 500.000 đồng/05 năm;
 • Phí công bố di chúc: Từ 3.000.000 đồng/Vụ việc;
 • Phí thẩm định di chúc: Từ 1.500.000 đồng/01 Di chúc;

Biểu phí nêu trên được điều chỉnh cho phù hợp với từng vụ việc, yêu cầu của khách hàng. Và đã bao gồm phí Luật sư tư vấn pháp luật khi người dân sử dụng dịch vụ di chúc. Mọi nhu cầu tư vấn về mức giá, phí Luật sư lập di chúc được tiếp nhận 24/7 qua Hotline: 0963.673.969 (Zalo).

Dịch vụ lập di chúc tận nơi – 63 tỉnh thành.

Để đảm bảo sự thuận tiện cho khách hàng, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến lập di chúc tận nơi và trên phạm vi toàn quốc như sau:

 • Cung cấp Mẫu di chúc đánh máy, Mẫu di chúc viết tay đúng chuẩn quy định của pháp luật;
 • Soạn thảo di chúc theo yêu cầu cho nhiều trường hợp như: Di chúc để lại nhà đất cho con cái; Di chúc đất chưa có sổ đỏ; Di chúc tiền tiết kiệm trong ngân hàng;
 • Hỗ trợ Lập di chúc với các hình thức linh động, đảm bảo an toàn pháp lý như: Di chúc miệng đối với trường hợp hạn chế về sức khỏe; Di chúc có người làm chứng; Di chúc có công chứng, chứng thực;
 • Hỗ trợ lập di chúc trực tiếp tại nhà trên phạm vi Toàn quốc.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ Lập di chúc vui lòng liên hệ số 0963.673.969 (Zalo). để được Luật sư chuyên về Thừa kế, Di chúc tư vấn và hỗ trợ.

Luật sư thừa kế.

Trung tâm di chúc Việt Nam là đơn vị nghiên cứu, tư vấn pháp luật chuyên sâu trong lĩnh vực thừa kế. Hiện nay, chúng tôi hỗ trợ cung cấp dịch vụ Luật sư thừa kế với các công việc:

Dịch vụ lập di chúc thừa kế.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ lập tất cả các loại hình di chúc được pháp luật công nhận: Di chúc viết tay, di chúc có người làm chứng, di chúc có công chứng/chứng thực,… Trong đó, Luật sư sẽ hỗ trợ thực hiện các công việc như:

 • Tư vấn quy định pháp luật để khách hàng lựa chọn phương án lập di chúc phù hợp;
 • Tư vấn, hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ để lập di chúc đúng quy định pháp luật;
 • Soạn thảo bản di chúc theo nguyện vọng khách hàng và quy định pháp luật;
 • Hỗ trợ thủ tục lập di chúc tại nhà/địa điểm khác theo yêu cầu.

Dịch vụ lưu trữ, công bố di chúc.

Sau khi lập di chúc, khách hàng có thể chuyển một hoặc nhiều bản di chúc để chúng tôi lưu trữ. Điều này giúp hạn chế khả năng thất lạc, hư hỏng hoặc không thể sử dụng khi cần khai nhận di sản thừa kế. Khách hàng cũng có thể sử dụng dịch vụ công bố di chúc, trong đó Luật sư sẽ hỗ trợ:

 • Công bố cho các đồng thừa kế biết về nội dung bản di chúc đã lập;
 • Giải thích nội dung di chúc theo quy định pháp luật;
 • Giải đáp các vướng mắc của những người thừa kế về nội dung di chúc;
 • Hướng dẫn người được để lại di chúc các công việc phải thực hiện để nhận di sản.

Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp thừa kế.

Tùy thuộc vào mức độ tranh chấp giữa các bên, Luật sư có thể tham gia giải quyết các công việc:

 • Tư vấn quy định pháp luật về thừa kế;
 • Nghiên cứu hồ sơ tranh chấp, đánh giá các điểm có lợi, bất lợi của khách hàng;
 • Soạn thảo đơn, các văn bản cần thiết trong quá trình giải quyết tranh chấp;
 • Tham gia đàm phán, hòa giải với các bên liên quan;
 • Tham gia bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án;
 • Hỗ trợ các thủ tục kháng cáo phúc thẩm vụ án thừa kế, đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm;
 • Hỗ trợ thủ tục thi hành bản án thừa kế đã có hiệu lực pháp luật.
 • Và các công việc khác phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp thừa kế giữa các bên.

Ngoài ra, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng cung cấp các dịch vụ khác có liên quan như:

 • Dịch vụ Luật sư, Công chứng,
 • Thừa phát lại, lập vi bằng,
 • Giám định chữ ký…

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch vụ của Trung tâm vui lòng liên hệ:

Trân trọng!

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *