DI CHÚC VIẾT TAY CÓ HIỆU LỰC BAO LÂU?


Hiện nay đa số di chúc được lập sẽ có công chứng hoặc chứng thực. Điều này đặt ra nhiều câu hỏi về di chúc viết tay như: Có được lập di chúc viết tay hay không? Di chúc viết tay có hiệu lực không? Di chúc viết tay có hiệu lực bao lâu? Bài viết sau đây của Trung tâm Di chúc Việt Nam sẽ giải đáp tất cả những vấn đề pháp lý về di chúc viết tay, hướng dẫn lập di chúc viết tay đảm bảo hợp pháp. Bạn đọc cần tư vấn chi tiết có thể liên hệ trực tiếp qua số 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Di chúc viết tay có được pháp luật công nhận không?

Theo quy định pháp luật, hiện nay có các loại hình di chúc bằng văn bản sau:

 • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
 • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Hiện nay việc lập di chúc không có quy định bắt buộc phải đánh máy nên việc viết tay di chúc là điều hoàn toàn hợp pháp. Di chúc viết tay được pháp luật công nhận có giá trị giống như các di chúc khác. Di chúc viết tay phổ biến, thường thấy nhất là di chúc viết tay không có người làm chứng, không công chứng, chứng thực.

Bác Nguyễn Tấn D có đặt câu hỏi về di chúc viết tay đến Trung tâm di chúc như sau: “Thưa Luật sư, hiện nay tôi đang có nhu cầu lập di chúc viết tay. Tôi muốn biết làm như thế nào để di chúc viết tay được pháp luật công nhận? Nếu được công nhận, vậy sau khi tôi lập di chúc viết tay xong, di chúc viết tay có hiệu lực bao lâu? Liệu di chúc đó có bị hết hiệu lực hay không?”

Trả lời của Trung tâm di chúc.

Đối với trường hợp của bác Tấn D việc bác lập di chúc viết tay hoàn toàn được pháp luật công nhận. Tuy nhiên, bác cần lưu ý những nội dung sau để di chúc hợp pháp:

 • Phải còn minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc;
 • Việc lập di chúc phải hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, cưỡng ép khi lập di chúc;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm quy định pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Hình thức của di chúc đảm bảo quy định của pháp luật.

Ngoài những điều kiện trên, tùy thuộc vào việc có người làm chứng hay có công chứng, chứng thực sẽ có thêm một số quy định pháp luật liên quan. Nếu di chúc có người làm chứng thì cần ít nhất 02 người làm chứng. Người làm chứng phải là người thành niên, đủ năng lực hàng vi dân sự.

Trường hợp người lập di chúc yêu cầu công chứng, chứng thực thì việc công chứng, chứng thực phải được tiến hành ở cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Theo quy định pháp luật, Văn phòng công chứng và UBND cấp xã là nơi có chức năng công chứng, chứng thực di chúc.

Trường hợp bác D cần tư vấn chi tiết về việc di chúc thì bác có thể liên hệ với Trung tâm di chúc qua Hotline 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Di chúc viết tay có hiệu lực từ thời điểm nào?

Thông thường di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế. Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết. Trường hợp Tòa án tuyên bố một người là đã chết thì thời điểm mở thừa kế là ngày được xác định tại khoản 2 Điều 71 của BLDS năm 2015.

Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau:

 • Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;
 • Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
 • Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

Trường hợp di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế thì di chúc không có hiệu lực. Nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

Di chúc viết tay có hiệu lực bao lâu?

Liên quan đến trường hợp của bác Nguyễn Tấn D bác còn có câu hỏi như sau: “Vậy sau khi tôi lập di chúc viết tay xong, di chúc đó sẽ có hiệu lực bao lâu? Liệu di chúc đó có bị hết hiệu lực hay không?”

Trả lời của Trung tâm di chúc.

Hiện nay, pháp luật không có quy định về việc di chúc có hiệu lực bao lâu. Từ khi di chúc được lập hợp pháp thì đó sẽ là văn bản ghi nhận ý chí của người lập di chúc. Di chúc sẽ có hiệu lực trong các trường hợp đã phân tích ở trên. Trước khi di chúc có hiệu lực thì có thể tiến hành sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc phụ thuộc vào ý chí của người lập di chúc. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc cũng phải đáp ứng quy định pháp luật.

Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau. Nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ. Di chúc mới cũng phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực như di chúc cũ.

Đối với trường hợp của bác D, nếu bác cần tư vấn chuyên sâu về di chúc vui lòng liên hệ đến Hotline 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Di chúc viết tay có hiệu lực bao lâu?
Liên hệ với Trung tâm di chúc qua Hotline 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ Di chúc viết tay có hiệu lực bao lâu?

Cách lập di chúc viết tay đúng quy định.

Bác Nguyễn Thị T có địa chỉ tại Điện Biên đặt câu hỏi như sau: “Thưa Luật sư, hiện nay tôi đang có nhu cầu lập di chúc. Tuy nhiên, do điều kiện đi lại khó khăn nên tôi chỉ có thể lập di chúc viết tay. Tôi muốn hỏi cách lập di chúc viết tay như thế nào? Làm sao để lập di chúc viết tay đúng quy định?”

Trả lời của Trung tâm di chúc.

Cảm ơn bác T đã quan tâm và đặt câu hỏi cho chúng tôi. Đối với trường hợp của bác việc lập di chúc viết tay là hoàn toàn khả thi. Di chúc cần có các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 • Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 • Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 • Di sản để lại và nơi có di sản.

Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Nếu di chúc của bác có nhiều trang thì mỗi trang phải đánh số thứ tự. Đồng thời có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Trường hợp bác cần có người làm chứng thì người làm chứng cũng phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định:

 • Số lượng người làm chứng ít nhất là 02 người. Người làm chứng phải không liên quan đến nội dung di chúc.
 • Người làm chứng phải là người đã thành niên, có năng lực hành vi dân sự.
 • Người làm chứng xác nhận chữ ký của người lập di chúc, ký xác nhận vào di chúc.

Trên đây là nội dung giải đáp cho câu hỏi của bác T. Trường hợp bác cần tư vấn thêm liên quan đến di chúc, thừa kế vui lòng liên hệ với Trung tâm di chúc theo Hotline 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Luật sư tư vấn lập di chúc viết tay chuẩn.

Hiện nay, Trung tâm di chúc cung cấp các dịch vụ liên quan đến lập di chúc viết tay chuẩn. Các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Tư vấn sơ bộ, tổng quan về di chúc, thừa kế;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo nội dung di chúc;
 • Tư vấn ký, điểm chỉ di chúc;
 • Hướng dẫn thủ tục người làm chứng di chúc.

Khách hàng có nhu cầu cần tư vấn về lập di chúc viết tay chuẩn có thể liên hệ với chúng tôi theo các bước sau:

 • Bước 1: Liên hệ qua số:  0963.673.969 (Zalo) để được Luật sư hỗ trợ tư vấn phương án lập di chúc miễn phí;
 • Bước 2: Khách hàng tiến hành lựa chọn dịch vụ phù hợp với yêu cầu;
 • Bước 3: Khách hàng tiến hành tạm ứng phí dịch vụ. Tiến hành cung cấp các thông tin, giấy tờ cần thiết cho Luật sư;
 • Bước 4: Luật sư tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ. Lập phương án phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Tiến hành soạn dự thảo di chúc;

Dịch vụ di chúc thừa kế – Trung tâm di chúc Việt Nam.

Trung tâm di chúc Việt Nam.

Trung tâm Di chúc Việt Nam là đơn vị trực thuộc Công ty Luật TNHH Luật Hùng Bách – Tổ chức hành nghề Luật sư uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Trung tâm di chúc Việt Nam được thành lập với sứ mệnh hỗ trợ người dân trong lĩnh vực:

 • Tư vấn pháp luật thừa kế;
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo di chúc;
 • Lưu trữ, công bố di chúc;
 • Thẩm định, kiểm tra di chúc đã lập;
 • Hỗ trợ khai nhận di sản thừa kế;
 • Giải quyết tranh chấp liên quan đến di chúc, thừa kế.

Với đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiêm. Chúng tôi tự tin có thể giải đáp các thắc mắc, vấn đề của khách hàng. Khách hàng sẽ được bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp khi sử dụng dịch vụ Luật sư của Trung tâm di chúc. Hiện nay, chúng tôi có văn phòng tại các thành phố lớn như: Hà Nội, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Cùng với đó là đội ngũ Luật sư hỗ trợ khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Do đó, chúng tôi có thể hỗ trợ khách hành một cách nhanh chóng, kịp thời khi khách hàng có nhu cầu.

Luật sư chuyên về di chúc, thừa kế.

Để đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng, mỗi Luật sư, chuyên viên pháp lý của Trung tâm di chúc phải đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Có thái độ làm việc tốt, tôn trọng khách hàng. Luôn có trách nhiệm với công việc của khách hàng, hỗ trợ tối đa khách hàng hoàn thành công việc.
 • Có kiến thức chuyên môn sâu trong lĩnh vực phụ trách. Đội ngũ Luật sư, chuyên viên pháp lý là những Thạc sĩ, Luật sư, Cử nhận luật được đào tạo bài bản qua trường lớp.
 • Có kỹ năng, kinh nghiệm xử lý các vụ việc thực tế. Đa số đội ngũ thuộc Trung tâm di chúc đều là những người được rèn luyện qua thực tế. Thông qua quá trình hành nghề liên tục tích lũy kinh nhiệm, trau dồi kỹ năng.
 • Có tác phong làm việc chuyên nghiệp. Phải luôn đặt lợi ích của khách hàng, Trung tâm lên lợi ích của cá nhân.

Như vậy, với kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm có được, chúng tôi có thể đáp ứng được đa số các yêu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đội ngũ Luật sư thừa kế, Trung tâm chúng tôi còn có sự hỗ trợ đắc lực của các Công chứng viên, Thừa phát lại giỏi, giàu kinh nghiệm. Đội ngũ cố vấn cao cấp luôn sẵn sàng hỗ trợ tư vấn, giải đáp tất cả các vấn đề về pháp lý có liên quan.

Liên hệ Luật sư thừa kế, di chúc tư vấn pháp luật Miễn phí 0963.673.969 (Zalo)

Sử dụng dịch vụ của Trung tâm di chúc hết bao nhiêu?

Các dịch vụ hiện nay chúng tôi cung cấp có mức phí như sau:

 • Phí Luật sư tư vấn sơ bộ về thừa kế, di chúc: Miễn phí – Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo)
 • Mẫu di chúc điền tay đúng chuẩn quy định có kèm theo tài liệu hướng dẫn: 200.000 đồng/01 bộ.
 • Phí tư vấn pháp luật thừa kế, di chúc trực tiếp tại Văn phòng: 500.000 đồng/giờ.
 • Phí Luật sư tư vấn lập di chúc thừa kế đất đai, tài sản tại nhà: 1.000.000 đồng/giờ.
 • Biểu phí tư vấn, soạn thảo di chúc trọn gói: Từ 1.500.000 đồng/ Di chúc.
 • Dịch vụ lưu trữ di chúc: 500.000 đồng/05 năm;
 • Phí công bố di chúc: Từ 3.000.000 đồng/Vụ việc;
 • Phí thẩm định di chúc: Từ 1.500.000 đồng/01 Di chúc;
 • Phí luật sư tham gia giải quyết tranh chấp: Tùy tính chất vụ việc

Thông thường sẽ thu tạm ứng một phần phí của khách hàng. Phần phí tạm ứng sẽ được khấu trừ vào tổng phí Hợp đồng. Với mỗi trường hợp cụ thể sẽ có mức phí phù hợp khác nhau.

Khách hàng vui lòng liên hệ qua qua Hotline:  0963.673.969 (Zalo) để được báo phí chi tiết.

Liên hệ Trung tâm di chúc Việt Nam.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng các Dịch vụ của Trung tâm hoặc cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên hệ qua một trong các phương thức sau:

Trân trọng!

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *