THỦ TỤC LẬP DI CHÚC KHI CÒN SỐNG ĐỊNH ĐOẠT TÀI SẢN

Tranh chấp liên quan đến di chúc, thừa kế là một dạng tranh chấp phổ

DI CHÚC VIẾT TAY CÓ HIỆU LỰC BAO LÂU?

Hiện nay đa số di chúc được lập sẽ có công chứng hoặc chứng thực.

MẪU DI CHÚC VIẾT TAY KHÔNG CẦN CÔNG CHỨNG VẪN CÓ GIÁ TRỊ

Hiện nay, việc công chứng di chúc đã trở nên phổ biến. Việc công chứng

CÁCH LẬP DI CHÚC CHO NGƯỜI KHÔNG BIẾT CHỮ

Hiện nay việc lập di chúc trở nên rất phổ biến và việc lập di

LẬP DI CHÚC CÓ CẦN CÔNG CHỨNG KHÔNG?

Di chúc là văn bản thể hiện ý chí của người để lại di sản.