DI CHÚC CÓ ĐƯỢC ĐÁNH MÁY KHÔNG? MẪU DI CHÚC ĐÁNH MÁY


Hiện nay, Trung tâm Di chúc Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm của bạn đọc liên quan đến vấn đề di chúc. Cụ thể như di chúc có được đánh máy không? Di chúc đánh máy có hiệu lực thế nào? Nên lập di chúc viết tay hay đánh máy? Mẫu di chúc đánh máy chuẩn quy định hiện nay là gì. Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc đánh máy. Dịch vụ lập di chúc đánh máy theo yêu cầu chuẩn pháp lý… Trong bài viết này chúng tôi xin giải đáp những câu hỏi nêu trên. Bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp qua số 0963.673.969 (Zalo) để được tư vấn, hỗ trợ.

Di chúc có được đánh máy không?

Tình huống.

Xin chào Trung tâm di chúc, tôi tên là Trương Tuấn T, tôi năm nay 78 tuổi, có một số tài sản là nhà đất ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Nay tôi muốn lập di chúc để lại các tài sản cho con cháu sau khi tôi qua đời. Do tuổi cao tay run nên tôi dự định nhờ người đánh máy bản di chúc. Nhưng tôi thắc mắc di chúc có được đánh máy hay không? Mong được tư vấn.

Trung tâm tư vấn

Trước tiên xin cảm ơn ông T đã gửi nội dung câu hỏi cho Trung tâm di chúc Việt Nam. Về nội dung di chúc đánh máy, Trung tâm tư vấn như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 627 Bộ luật Dân sự 2015, hình thức di chúc bao gồm: di chúc bằng văn bản và di chúc miệng. Trong đó, di chúc đánh máy là một dạng di chúc bằng văn bản.

Điều 634 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết tay bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc”. Theo đó di chúc bằng văn bản có người làm chứng có thể đánh máy. Ngoài ra di chúc công chứng cũng có thể được đánh đánh máy nếu đáp ứng đủ các điều kiện để được công chứng.

Như vậy, ông T có thể tự mình hoặc nhờ người khác đánh máy di chúc tuy nhiên phải có ít nhất 2 người làm chứng. Hoặc ông T cũng có thể lựa chọn di chúc bằng văn bản có công chứng. Ông có thể nhờ công chứng viên đánh máy bản di chúc hoặc đơn vị soạn thảo di chúc đảm bảo các điều kiện về công chứng viên.

Di chúc có được đánh máy không? Mẫu di chúc đánh máy
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn soạn thảo di chúc đánh máy vui lòng liên hệ: 0963.673.969 (Zalo).

Di chúc đánh máy có hiệu lực thế nào?

Di chúc đánh máy sẽ có hiệu lực pháp luật nếu đáp ứng đủ các điều kiện di chúc hợp pháp. Cụ thể:

Điều kiện di chúc hợp pháp

 • Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc. Không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 • Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;
 • Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc;
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

Lưu ý: Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Thuộc trường hợp được phép đánh máy.

Theo quy định pháp luật trường hợp di chúc không có người làm chứng thì người lập di chúc phải tự viết, tự ký không được đánh máy. Do đó trường hợp này không được phép đánh máy. Và mhư nội dung phân tích phía trên có thể đánh máy di chúc có người làm chứng hoặc đánh máy di chúc công chứng.

Lưu ý: Với trường hợp đánh máy có người làm chứng

 • Phải có ít nhất 2 người làm chứng cho di chúc;
 • Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.
 • Người làm chứng không thuộc trường hợp không được làm chứng cho việc lập di chúc.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn mẫu di chúc đánh máy vui lòng liên hệ: 0963.673.969 (Zalo).

Nên lập di chúc viết tay hay đánh máy?

Tình huống.

Chào Trung tâm di chúc Việt Nam. Tôi tên là Nguyễn Mạnh C, tôi năm nay 80 tuổi. Tôi có một mảnh đất và một khoản tiền tiết kiệm. Nay tôi muốn lập di chúc để lại số tài sản trên cho các con. Tôi vẫn có thể viết được nhưng viết hơi run. Thấy hàng xóm bảo nhờ người đánh máy di chúc cho rõ ràng. Do cũng không nắm rõ quy định pháp luật, vì vậy tôi muốn hỏi là trường hợp của tôi nên lập di chúc đánh máy hay viết tay? Xin cảm ơn.

Trung tâm tư vấn.

Cảm ơn ông C đã đặt câu hỏi đến Trung tâm di chúc.

Đối với di chúc viết tay, ông phải tự viết toàn bộ di chúc và tự mình ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu. Chữ viết, số phải được đảm bảo viết đúng theo bảng chữ cái, chữ số do pháp luật quy định. Để đảm bảo tính khách quan và có giá trị người lập di chúc phải tự mình ký hoặc tự điểm chỉ không được phép nhờ người làm chứng hoặc người khác cầm tay thực hiện hộ.Đồng thời, di chúc viết tay mang tính cá nhân do nét chữ riêng và cách sử dụng từ ngữ. Vì vậy trong trường hợp viết tay có thể khó đọc, không rõ ràng. Ngoài ra di chúc có thể bị mất hoặc hư hỏng.

Đối với di chúc đánh máy sẽ rõ ràng hơn. Ông có thể đánh máy di chúc có hay người làm chứng hoặc đánh máy nội dung di chúc để thực hiện công chứng. Tuy nhiên vẫn phải đáp ứng các điều kiện của từng loại di chúc này.

Việc chọn chọn di chúc viết tay hay đánh máy còn tùy vào khả năng, điều kiện và nhu cầu của người lập di chúc. Tuy nhiên, trường hợp của ông C nếu không ngại việc cho người khác biết nội dung di chúc thì ông nên lập di chúc đánh máy hơn so với việc lập di chúc viết tay.

Trường hơp khách hàng còn thắc mắc về di chúc đánh máy vui lòng liên hệ: 0963.673.969 (Zalo).

Mẫu di chúc đánh máy.

Mẫu di chúc đánh máy có người làm chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

DI CHÚC

– Căn cứ Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

– Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác;

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …… tại …………………………………………………………………………

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, tôi được quyền lập di chúc để thể hiện ý chí của mình, nhằm chuyển giao tài sản của tôi cho người khác sau khi chúng tôi chết.

Vì vậy:

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, tôi tự nguyện lập bản Di chúc này để định đoạt các tài sản nêu trên đây sau khi tôi qua đời.

Do tuổi đã cao nên tôi nhờ người đánh máy lại toàn bộ nội dung Di chúc này.

Để đảm bảo tính khách quan, hợp pháp trong việc lập bản Di chúc, tôi đã tự lựa chọn và mời đến người làm chứng bao gồm:

Người làm chứng 

1.Họ tên: ……………………………………….……………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Họ tên: ……………………………………….……………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ông/bà ………….. và ông/bà …………….. là hai người được quyền làm chứng hợp pháp cho tôi vì không thuộc những người thừa kế theo Di chúc này hoặc theo pháp luật của tôi, không phải là người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc và không phải là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

Nội dung định đoạt di chúc như sau:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bản Di chúc này là sự thể hiện chính xác về nội dung ý nguyện của tôi, do tôi tự nguyện lập trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị cưỡng ép hay bất kỳ một sự áp đặt, đe dọa, lừa dối nào.

Tôi tự nguyện ký tên, điểm chỉ vào bản Di chúc để làm bằng chứng.

Bản Di chúc này gồm … trang, có giá trị thay thế toàn bộ các di chúc đã lập trước đó.

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án)

Người làm chứng              Người lập di chúc

Mẫu di chúc đánh máy có công chứng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DI CHÚC

Hôm nay, trước mặt Công chứng viên Văn phòng công chứng ………………………………………………………….

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………

CMND/CCCD số:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại:…………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, tỉnh táo, không bị bất kỳ một sự ép buộc hoặc lừa dối nào, tôi đã tuyên bố nội dung của di chúc trước Công chứng viên, Công chứng viên đã cho đánh máy bản di chúc của tôi với nội dung như sau:

 • Về tài sản:

Tôi là chủ sở hữu, chủ sử dụng các tài sản gồm:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….  ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 • Tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc lập di chúc này.
 • Nội dung di chúc:

Bằng di chúc này, tôi tuyên bố: Sau khi tôi chết, theo ý nguyện tôi đồng ý để lại tài sản nêu trên cho:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Cụ thể như sau: ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Sau khi tôi chết những người có thông tin nêu trên được thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật để nhận tài sản nêu trên.

Trên đây là toàn bộ nội dung Di chúc của tôi, nội dung của bản Di chúc này đã được tôi suy nghĩ và cân nhắc kỹ lưỡng.

Tôi lập Di chúc này trong lúc tôi hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt không bị ai đe dọa hoặc ép buộc hay lừa dối.

Tôi đã tự đọc lại và nghe công chứng viên đọc lại bản Di chúc này; được nghe công chứng viên giải thích rõ các quy định của pháp luật về việc thừa kế theo Di chúc.

Tôi công nhận toàn bộ nội dung Di chúc hoàn toàn đầy đủ, chính xác và đúng với ý nguyện của tôi.

Tôi ký tên và điểm chỉ dưới đây làm bằng chứng./.

   Người lập di chúc

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày …. tháng ….. năm ………  tại trụ sở Văn phòng công chứng ……………………………………………… địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi: ………………………. – Công chứng viên, trong phạm vi trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật,

CHỨNG NHẬN:

 Di chúc này được lập bởi:

Ông/ bà ………………………………………., sinh năm ………, Căn cước công dân số ……………………………………….. do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày ………………………; Nơi thường trú tại:…………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ông/bà …………………………………… đã tự nguyện lập Di chúc này;

– Tại thời điểm ký và điểm chỉ vào Di chúc này, Ông/bà ………………………………. có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; không bị lừa dối, đe dọa hoặc cưỡng ép;

– Ông/ bà ………………………………… cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các giấy tờ đã cung cấp liên quan đến việc lập di chúc này.

– Mục đích, nội dung của di chúc không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

– Ông/bà ………………………………… đã tự đọc lại, đồng ý toàn bộ nội dung, đã ký vào từng trang và điểm chỉ vào Di chúc này trước mặt tôi; chữ ký và dấu điểm chỉ trong Di chúc đúng là chữ ký và dấu điểm chỉ của ông/bà …………………………………;

– Văn bản công chứng này được lập thành …… bản chính, mỗi bản chính gồm …… tờ, …….. trang, có giá trị pháp lý như nhau, người yêu cầu công chứng giữ ……. bản chính; 01 (một) bản chính lưu tại Văn phòng Công chứng.

Số Công chứng: ……………………………..; Quyển số: ……………………………………

                                                                 CÔNG CHỨNG VIÊN

Ngoài ra, chúng tôi chuyên cung cấp các mẫu đơn chuẩn quy định, Quý bạn đọc có thể đặt hàng theo link sau: https://shp.ee/odblpdr. Hoặc liên hệ trực tiếp qua Hotline: 0963.673.969 (Zalo) để được hỗ trợ.

Hướng dẫn cách viết mẫu di chúc đánh máy.

Tình huống.

Xin chào Trung tâm di chúc Việt Nam, tôi năm nay đã 85 tuổi, có một số tài sản là nhà đất ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nay tôi muốn lập di chúc để lại các tài sản cho con cháu sau khi tôi qua đời. Hiện tại mắt tôi hơi kém, viết chậm nên tôi muốn làm di chúc đánh máy thì phải thực hiện như thế nào tại Trung tâm di chúc? Mong được tư vấn.

Trung tâm di chúc tư vấn.

Trước tiên xin cảm ơn ông/bà đã gửi nội dung câu hỏi cho Trung tâm di chúc Việt Nam. Về nội dung di chúc viết hộ này, Trung tâm tư vấn như sau:

 • Bước 1: Liên hệ để được tư vấn phương án lập di chúc qua số: 0963.673.969 (Zalo). Luật sư hỗ trợ miễn phí;
 • Bước 2: Trung tâm tiếp nhận thông tin vụ việc, yêu cầu của khách hàng;
 • Bước 3: Nghiên cứu hồ sơ, quy định pháp luật, lên phương án giải quyết;
 • Bước 4: Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo về nội dung và hình thức của di chúc đáp ứng quy định pháp luật;
 • Bước 5: Hướng dẫn khách hàng ký hồ sơ.

Khách hàng đăng ký thủ tục làm di chúc tại Trung tâm Di chúc Việt Nam sẽ được hỗ trợ tư vấn, giải đáp tất cả các vướng mắc liên quan đến pháp luật thừa kế, di chúc. Tư vấn phương án tối ưu nhất để đảm bảo tài sản của mình được định đoạt đúng mục đích, nguyện vọng.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn về di chúc đánh máy vui lòng liên hệ: 0963.673.969 (Zalo).

Dịch vụ lập di chúc đánh máy theo yêu cầu chuẩn pháp lý.

Trường hợp khách hàng có yêu cầu, Luật sư có thể đến tận nơi để lập, soạn thảo di chúc theo yêu cầu của khách hàng.

 • Tư vấn phương án lập di chúc;
 • Soạn thảo di chúc hợp pháp, đúng quy định của pháp luật thể hiện ý chí của Người để lại di sản thừa kế.
 • Liên hệ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền làm thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật luật về thừa kế.
 • Hướng dẫn thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực di chúc. Hoặc hướng dẫn chỉ định người làm chứng đối với di chúc cần có người làm chứng.
 • Hỗ trợ dịch vụ lưu trữ, công bố di chúc.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn mẫu di chúc đánh máy vui lòng liên hệ: 0963.673.969 (Zalo)

Luật sư tư vấn pháp luật thừa kế – Trung tâm di chúc.

Việc lập di chúc đòi hỏi sự chính xác, rõ ràng, tỉ mỉ, cẩn trọng cao. Đó chính là lý do tại sao nên có sự tư vấn, hướng dẫn của Luật sư lập di chúc. Việc lựa chọn dịch vụ luật sư lập di chúc sẽ giúp hạn chế tối đa các tranh chấp về di sản thừa kế không đáng có sau khi người lập di chúc qua đời.

Dịch vụ tư vấn về lập di chúc.

 • Tư vấn về quyền của người lập di chúc – để lại di sản. Các cách thức quản lý, phân chia di sản thừa kế sau khi chết;
 • Tư vấn về điều kiện để lập di chúc hợp pháp, hình thức và nội dung của di chúc;
 • Tư vấn về các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu tài sản của người để lại di sản đối với tài sản riêng; tài sản chung vợ chồng; tài sản chung với các đồng sở hữu khác,…đảm bảo quyền định đoạt theo đúng quy định của pháp luật của người lập di chúc;
 • Tư vấn về quyền, nghĩa vụ của người làm chứng và các bên liên quan trong việc lập di chúc;
 • Tư vấn cách lưu trữ, huỷ bỏ nội dung di chúc; Trình tự công bố di chúc;
 • Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến lập di chúc.

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn, hỗ trợ Lập di chúc vui lòng liên hệ số 0963.673.969 (Zalo).

Phí thuê Luật sư lập di chúc tại Trung tâm di chúc Việt Nam.

Chi phí dịch vụ thuê luật sư lập di chúc là một trong những băn khoăn của nhiều người khi muốn lập di chúc để lại di sản của mình cho những người thừa kế. Hiện nay, chưa có mức cụ thể cho chi phí thuê luật sư lập di chúc do còn liên quan đến nhiều thủ tục như công chứng chứng thực giấy tờ, mức độ phức tạp của hoạt động lập di chúc, tình trạng pháp lý của di sản thừa kế…

 • Phí Luật sư tư vấn sơ bộ về thừa kế, di chúc: Miễn phí – Liên hệ: 0963.673.969 (Zalo)
 • Mẫu di chúc điền tay đúng chuẩn quy định có kèm theo tài liệu hướng dẫn: 150.000 đồng/02 bộ.
 • Phí tư vấn pháp luật thừa kế, di chúc trực tiếp tại Văn phòng: 500.000 đồng/giờ.
 • Phí Luật sư tư vấn lập di chúc tại nhà: 1.000.000 đồng/giờ.
 • Phí tư vấn, soạn thảo di chúc trọn gói: Từ 1.500.000 đồng/ Di chúc.

Trân trọng!

5/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *