CÁCH LẬP DI CHÚC KHI ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI

Đang ở nước ngoài có lập di chúc được không? Lập di chúc khi đang