Mua đất vi bằng có an toàn không?

Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn như chuyển quyền sử dụng